Alla planerade anläggningsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan sträckan Kävlinge-Arlöv, etapp 2
Utbyggnad för persontrafik, nya stationer i Flädie och Alnarp, ny planskild korsning söder Flädie inklusive omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Anpassning av plankorsningar och ställverk.
Totalombyggnad station i Kävlinge
BBK Totalombyggnad av 130 kV Stv.
Ny överföringsledning mellan Fäladsvägen - Östra Högsvägen i Löddeköpinge/Kävlinge
Avser fortsatt utbyggnad av överföringsledning mellan Fäladsvägen och Östra Högsvägen.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Kävlinge
Planer finns för anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde. Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner och totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 400 bostäder som ingår under projektnummer 2129870.
Va-exploatering i Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Exploateringsarbeten för bostäder och verksamhetslokaler i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för för nytt markområde som omfattar bostäder och verkamhetslokaler.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).