Alla planerade anläggningsprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 23 mellan Tjörnarp-Sandåkra
Mötesseparering 2 + 1 väg med mitträcke (13 km lång sträcka), gång- och cykelport vid Norra Mellby, viltpassager, ny påfart vid trafikplats Sösdala, vägbro. Bärighet och beläggningsarbeten, utredning av plankorsning vid Tjörnarp, nya parallellvägar.
Nybyggnad av parkeringshus i Höör
Eventuell planer finns för nybyggnad av parkeringshus.
Anläggande av ny vägsträckning vid Ringsjön i Höör
Förslag finns på att anläggande av ny vägsträckning öster om Höör och flyttning av väg 23 till nuvarande väg 13. Breddning av väg 13 samt delvis ny sträckning. Ny gc-väg mellan Höör-Hörby.
Anläggande av överföringsledning alternativt nybyggnad av vatten/avloppsreningsverk i Höör
Planer finns för byggande av överföringsledningar alternativt nybyggnad av vatten och avloppsreningsverk i Norra Rörum.
Eexploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för 80-120 bostäder.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Va-utbyggnad i yttre områden i HÖör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av gc-väg i Höör
Planer finns för fortsatt nybyggnad av g/c-väg som byggs parallellt med Hörbyavägen. I projektet ingår även flyttning av gata. sträcka: 600-700 m.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höör
Projektet avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 10 -tal villatomter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höör
Projektet avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 10 -tal villatomter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 10-tal villatomter i den östra delen av Höör.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höör
Projektet avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 10-tal villatomter i den östra delen av Höör.
Exploatering för enbostadshus i Ringsjön Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 20-tal bostäder.
Ny dagvattendamm i Höör
Planer finns för ny dagvattendamm i anslutning till planerat bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).