Alla planerade anläggningsprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar, ca 1600 bostäder. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1 Grågåsen 1 Gåsen 34
Nybyggnad av GC-väg längs väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv
3,5 km dubbelriktad och separerad GC-väg. Samfinansiering med Eslövs kommun.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av gata i Marieholm Eslöv etapp 2
Planer finns för ombyggnad av gata i Marieholm, storgatan/kvarngatan.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten, Eslöv.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten inom Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd. Avtalstid 2022-02-01 - 2024-01-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnation av mognadsledning Ringsjöverket i Eslöv
Avser installation av ny Mognadsledning vid Ringsjöverket, Stehag i Eslöv.
Ny gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Billinge-Röstånga
Ny gc-väg, tätortsportar, tillgänglighetsanpassning av busshållplats Billinge N, ny gc-bro över Billabäcken.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.