Alla planerade anläggningsprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E22 mellan Fogdarp-Hörby N
Avser ombyggnad av 2+1 väg till motorväg. Väglängd 7 km.
Nybyggnad av brandstation i Båstad
Planer finns för ny brandstation inom Båstads tätort. Byggplats och igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av va-ledning mellan Båstad-Laholm
Avser en sträcka på 3,7 kilometer.
Exploateringsarbeten för centrumbebyggelse
Avser exploateringsarbeten för framtida centrumbebyggelse.
Exploateringsarbeten inför bostadsbyggnation i Båstad
Avser exploateringsarbete för nytt bostadsområde. Området ligger mot Hallandsvägen.
Nybyggnad av gata och va-ledning för bostäder i Båstad
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde.
Åtgärder på Slättarödsvägen, Båstad
Åtgärder av spillvattenledning.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv verksamhetsområde, Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Nybyggnad av gc-väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2021.
Nybyggnad av parkeringsplats och aktivitetsyta i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor, Båstads hamnområde
Avser ombyggnad av väg och parkering vid hamnområdet.
Nybyggnad av gata och parkering i Förslöv
Planer finns för nybyggnad av gata och parkering.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2022.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Restaurering av badbrygga i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser restaurering och förlängning av badbrygga.
Restaurering av badbrygga i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser restaurering och förlängning av badbrygga.
Utökning av parkeringsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av dagvattenledningar i Båstad
Avser åtgärder av dagvattenledningar inom kommunen. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av väg vid Kattviksvägen.
Alleplantering vid väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser alléplantering vid Inre Kustvägen.
Åtgärder av g/c-väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av g/c-väg vid Banvallen.
Gestaltning vid gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser gestaltning/utsmyckning vid Köpmansgatan.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Båstad
Planer finns för nya laddstolpar i anslutning till bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.
Åtgärder av utemiljö vid flerbostadshus i Båstad
Planer finns för åtgärder av utemiljö vid flerbostadshus som omfattar planteringsarbeten m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).