Alla planerade anläggningsprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E22 mellan Fogdarp-Hörby N
Avser ombyggnad av 2+1 väg till motorväg. Väglängd 7 km.
Nytt vändspår i Båstad
Ca 300 m långt vändspår strax norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Södra änden av vändspåret ska anslutas via skyddsväxel och växel till uppspåret. Nya signaler och rfsi:er samt ny placering för några befintliga signaler.
Nybyggnad av brandstation i Båstad
Planer finns för ny brandstation inom Båstads tätort. Byggplats och igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av värmeverk samt fördelningsstation i Hemmeslöv, Båstad
Avser riskanalys inför etablering av värmeverk och fördelningsstation inom Tuvelyckan etapp 2, område A, i Hemmeslöv, i Båstad.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Planer för nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Exploateringsarbeten inför bostadsbyggnation i Båstad
Avser exploateringsarbete för nytt bostadsområde. Området ligger mot Hallandsvägen.
Anläggande av va-ledning i Ängalag, Båstad
Avser ny vatten + spillvattenledning i Ängalag, Båstad.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv verksamhetsområde, Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor, Båstads hamnområde
Avser ombyggnad av väg och parkering vid hamnområdet.
Nybyggnad av parkeringsplats och aktivitetsyta i Båstad
Avser nya parkeringsplatser och aktivitetsyta i anslutning till befintlig tennishall.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Restaurering av badbrygga i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser restaurering och förlängning av badbrygga.
Direktupphandling av komplett flytbrygga, Båstads kommun
Avser komplett flytbrygga med förankring.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Båstad
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).