Alla planerade anläggningsprojekt i Uppvidinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Uppvidinge
Projektet Hökanäs-Hovgård ligger i Uppvidinge kommun, cirka fem mil nordöst om Växjö och cirka en mil sydöst om Åseda. Riksväg 37 passerar cirka tre kilometer norr om projektområdet. Området i sig består i huvudsak av produktionsskog med inslag av mindre sjöar och myrmarker. I omgivningen finns spridd bebyggelse med mindre odlingslandskap. Samråd med myndigheter och allmänheten hölls under sommaren 2020. Då projektet i dagsläget bedöms som politiskt svårframkomligt avvaktar SR Energy vidare process med att ansöka om tillstånd. Området anses fortsatt intressant och lämpligt för vindkraft.
Uppförande av vindkraftverk i Åseda
Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, cirka sex kilometer väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Projektområdet i sin helhet ligger inom utpekat område för riksintresse för vindbruk. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann laga kraft i mars 2016. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.
Uppförande av vindkraftverk i Åseda
Projekt i Uppvidinge kommun, cirka tre kilometer väster om Åseda. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Delar av projektområdet ligger inom område utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft. Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann laga kraft i april 2018. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.
Nybyggnad av vindkraftverk i Rosenholm
Området Rosenholm utanför Norrhult i nordvästra delen av Uppvidinge kommun har arrenderats för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att sammanlagt 16 verk om ca 2,3 MW kan bli aktuella på området.
Breddning av väg 941 mellan Lillagården-Stenbrohult
Breddning till ca 6,5 meters bredd, ca 7 km lång sträcka.
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Ev sanering av förorenad mark vid Johantorps glasbruk
Medel har beviljats från Naturvårdsverket.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Uppvidinge
Medel har beviljats av Naturvårdsverket.
Sanering av förorenad mark vid Rust Hunter, Uppvidinge kommun
Förstudie pågår. Medel har erhållits från Naturvårdsverket.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).