Alla planerade anläggningsprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Ombyggnad av bangården i Älmhult
Spår 3 förlängs norrut och spår 4 ansluts till Olofströms-banan.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper.
Nybyggnad av väg i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av ny väg. Österleden - Danska vägen - Elmevägen.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Furulund Älmhult. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper Nybyggnad av bostäder: 2024666
Anslutning till kommunalt VA i Västra Möckeln, Älmhult
Avser anslutning till kommunalt va.
Nybyggnad av idrottsplats i Älmhult
Avser nybyggnad av idrottsplats.
Sanering av mark i Älmhult
Avser sanering av förorenad mark.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Älmhult
Planerat projekt. Installation av laddstolpar för elbil och cyklar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.