Alla planerade anläggningsprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg E45 mellan Tullingsås-Strömsund
Ca 4,1 km lång sträcka. Gång, cykel och mopedväg, belyst.
Ny gång- och cykelväg längs E45 i Hammerdal
Från enskild väg vid Håxås till Åsgatan i Hammerdals samhälle, ca 2100 meter lång sträcka. Gång, cykel och mopedväg. Delvis belyst.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gcm-väg, ca 800 m lång. Vägbelysning.
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning, ABT, 3km träportal 241mm2 +380m kabel.
Nybyggnad av maskinhall i Strömsund, etapp 2
Nybyggnad av en lagerbyggnad.
Förstärkning av väg 829 genom Lövberga
800 m lång sträcka, förstärkning av beläggningen.
Utbyte av rörbroar vid Ulriksfors och Stamsele
Bro 23-1126-1 över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors och bro 23-1127-1 över bäck vid Stamsele.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Sanering av förorenad mark i Gussvattnet
Skrothantering och skrothandel. Primär förorening Dioxin. Kostnad okänd. En yta på ca 30 * 30 m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).