Alla planerade anläggningsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sandviken, Östersund
Avser bostadsområde med 400 lägenheter samt ca 45 stadsradhus.
Nybyggnad av förbifart öster om Brunflo mellan Lockne-Optand
Projektet avser ny förbifart E14/E45 öster om Brunflo, trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E14 genom Brunflo med gc-väg på nuvarande europaväg från tätorten till Grytan och väg 605.
Vägmarkeringar inom Jämtlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Drift, underhåll och reinvestering av belysning i Västerbottens- och Jämtlands län
Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i respektive län. Anbudsområde 1: Västerbottens län (kontraktstid 2024-10-01 - 2026-09-30). Anbudsområde 2: Jämtlands län (kontraktstid 2024-11-01 - 2026-10-31). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Beläggning av E45 mellan Hammerdal-Lit
Slitlager, värmebeläggning.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Nytt uppställningsspår mm vid Östersunds driftplats
3 åtgärder; nytt spår 16, nytt uppställningsspår Östersund Västra station bdl 222, Östersund östra utfart samtidighet. Åg-Ös kapacitet/hastighet.
Viltåtgärder längs väg 87 sträckan Odenskog-Lillsjöhögen
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Åtgärdande av vandringshinder/faunapassager inom Jämtland och Västernorrlands län
Omfattar ca 10 objekt årligen. Vandringshinder/faunapassager fisk/utter.
Viltåtgärder längs väg E45/E14 mellan Ope korsning-Rannåsen Trafikplats
E45/14 Trafikplats Rannåsen-korsning med väg 605.
Viltåtgärder längs E45 sträckan Östersund-Indalsälven
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Fåker-Brunflo
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Tåva, Ånn och Åre.
Beläggning av väg 604 mellan Vallsundsbron-E45
Slitlager + beläggning värme.
Förnyelse av 40 kV-ledningar mellan Bjärme - Fannbyn
Jämtkraft planerar att förnya 40kV ledningen mellan Bjärme och Fannbyn FS. Total ledningslängd ca: 14,9 km. Ledningarna byggs för Konstruktionsspänning 52 kV.
Ny hållplats kyrkparken Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad väderskydd/busskurer, markarbeten, Kyrkparken Östersund Östersundslänken Etapp 3
Ny hållplats vid sjukhuset Östersund, etapp 2
Avser ombyggnad väderskydd/busskurer, markarbeten, Sjukhuset, Östersund Östersundslänken Etapp 2
Ny hållplats vid järnvägsstation i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser. Järnvägsstation Östersund Östersundslänken Etapp 6
Ny busshållplats Brunnsgränd i Östersund, etapp 5
Planer för nybyggnad av väderskydd/busskurer Brunnsgränd, Östersund Östersundslänken Etapp 5
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Nybyggnad av busstorg i Östersund
Planer för befintliga hållplatslägena ska flyttas längre söderut på Kyrkgatan. Totalt kommer åtta nya väderskydd att byggas. Den lilla par­all­ellgatan som går längs Kyrkgatan kommer att få en mer torgliknade funktion. Östersundslänken Etapp 4
Beläggning på väg E45 mellan Svenstavik-Åsarna
Justering/lappning, beläggning varmt.
Markberedning av fastighet i Torvalla, Östersund
Arbetet avser: Avverkning och slyröjning (ca 150 000 m2), Vegetationsavtagning och stubbrytning (ca 35 000 m3), Utskiftning av torv till extern deponi (ca 50 000 m3), Jordschakt till extern deponi (ca 80 000 m3), Fyllning med krossmaterial (ca 150 000 m3), Permanenta infartsvägar samt Inhägnad och grindar.
Viltåtgärder längs E14 mellan Rannåsen-Krokom
Ren- och viltstängsel med faunapassager.
Om- och nybyggnad av ledningar mellan Litsnäset och Lit
HL44 bygga dubbla 40 kV ledningar, HL44 och HL442, från Litsnäset till ny Lit FS (totalt cirka 7,8 km), den första biten (cirka 4,2 km) i befintlig ledningsgata. Därifrån till nya Lit FS (cirka 3,5 km) byggs de båda ledningarna på norra sidan av Länsväg 749. Två mindre ombyggnationer ca 0.4 km för provisorisk driftomläggning för att minimera avbrott.
Utbyte av rörbroar till valvbågar i Västernorrlands- och Jämtlands län
Miljöåtgärd där 6 rörbroar ska bytas ut till valvbågar. 5 stycken i Västernorrland och 1 i Jämtland.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1950 m.
Rivning av reningsverk i Östersund
Anmälan för rivning av reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).