Alla planerade anläggningsprojekt i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E45 mellan Rengsjön-Älvros
Projektet avser 7,7 km ny sträckning med mitträcke mellan Regnsjön och Älvros med anslutning till väg 84 vid Älvros. Ca 3 års byggtid.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sveg
Avser nytt avloppreningsverk som byggs på samma plats som befintlig anläggning. Processen beräknas bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket ska även inrymma, verkstad, förråd, kontor och omklädning mm. Reningsverket beräknas vara i drift senast under 2034.
Nybyggnad av avloppsreningsverk inkl. ny utloppsledning samt va-ledningar i Vemdalen
Planerat projekt, nybyggnation av avloppsreningsverk placerat i Björnrike inkl. ny utloppsledning för 15 000 – 20 000 personer. Processen beräknas bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket ska även inrymma, verkstad, förråd, kontor, omklädning och övernattning mm. Reningsverket beräknas vara i drift senast under 2027.
Nybyggnad av va-ledningar samt pumpstationer i Vemdalen
Planerat projekt, nya avloppsledningar från befintlig pumpstation (mellan Vemdalen by och Vemdalsskalet), förbi Vemdalen by till det nya reningsverket vid Björnrike samt eventuell ledning från Björnrikes nuvarande avloppsreningsverk. I samband med förläggning av nya avloppsledningar skall även nya ledningar för dricksvatten förläggas. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas. Den totala sträckan från den befintliga pumpstationen till det nya reningsverket är ca 13 km.
Om- tillbyggnation eller nybyggnad av vattenverk i Funäsdalen
Planerat projekt, en ny vattenförsörjning ska uppföras som omfattar hela Funäsdalsområdet (Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna och Ramundberget) och ska preliminärt dimensioneras för ca 35 000 personer.
Beläggning av väg 84 sträckan riksgräns Norge-Vemdalen
Justering + slitlager, värmebeläggning.
Om- tillbyggnation eller nybyggnad av vattenverk i Funäsdalen
Planerat projekt, en ny vattenförsörjning ska uppföras som omfattar hela Funäsdalsområdet (Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna och Ramundberget) och ska preliminärt dimensioneras för ca 35 000 personer.
Nybyggnad av vattenverk samt va-ledningar i Lofsdalen
Planerat projekt, nybyggnation av ett vattenverk dimensionerat för ca 10 000 personer. Nytt miljötillstånd kommer att krävas och tillståndsansökan är inte påbörjad. Preliminär byggstart 2028. Samt nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten för att koppla på de nya anläggningarna ovan på befintligt distributionsnät samt att eventuellt bygga ihop Lofsdalens by, Strådalen och Västvallen.
Nybyggnad va-ledningar samt pumpstationer i Funäsdalen
Planerat projekt, nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten mellan Ramundberget och Bruksvallarna om ca 8 km. Ledningarna ska samförläggas. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas. Ska färdigställas till 2026.
Nybyggnad av va-ledningar samt pumpstationer i Funäsdalen
Planerat projekt, nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten mellan Tänndalen och Funäsdalens nya avloppsreningsverk om ca 13 km. Ledningarna ska samförläggas och består delvis av sjöledning. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas
Beläggning av väg 514 sträckan Vsk 84-Vemdalen
Infräsning + beläggning halvvarm.
Beläggning på väg 296 mellan X-länsgräns-Ytterhodgal
Justering/lappning, beläggning varmt.
Om- och tillbyggnation av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Planerat projekt, komplettera det befintliga avloppsreningsverket med tillhörande färdiga personalbyggnaden med nya anläggningar såsom ytterligare kontor, övernattningsmöjligheter och konferensrum mm. Eventuellt kommer huvuddelen även omfatta byggnation av mottagningsanläggning för externt slam samt eventuella andra kompletteringar av reningsverket.
Byte av krafttransformatorer i Lofsdalen och Kvarnforsen
Avser leverans, utbyte, uppställning samt spänningssättning av 2 st krafttransformatorer 46/22 kV i Lofsdalen, Härjedalen. Vid avrop av option 1 ska befintlig LDN T1 flyttas och installeras i Kvarnforsen, Härjedalen.
Om, till- eller nybyggnad av avloppsreningsverk i Lofsdalen
Planerat projekt, om- och tillbyggnad av befintlig anläggning alternativt genom att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Omfattningen är ca 10 000 pe. Nytt miljötillstånd kommer att krävas och tillståndsansökan är inte påbörjad. Preliminär byggstart 2028. "
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).