Alla planerade anläggningsprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsområde i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att utreda marken för ett blandat verksamhetsområde som kommer att tillåta användningarna industri, verksamheter, kontor och handel.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Stormossen
wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m. Projektområdet är beläget ca 7 km nordost om Horndal, ca 20 km sydost om Hofors och ca 20 km sydväst om Sandviken. Området stäcker sig över tre kommuner; Sandviken, Hofors och Avesta.
Exploateringsområde för idrottsområde mm i Sandviken
Exploatering inför projekt: 1085343.
Renovering av vattentorn Kungsgården och Vallhov i Sandviken, etapp 3
Denna entreprenad är Etapp 3 av totalt 3 etapper. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig isolering och tätskikt samt montage av ny isolering och tätskikt på takterrassen, utbyte av manluckor på takterrassen. Flytt av luftfilter på takterrassen. Igengjutning av nivågivarutrymme. Utbyte av vajerspel till takluckan. Utbyte av entrédörr i markplan. Flytt av nivågivarkabel. Betongreparationer på takbjälklag och fasad. Målning av betongfasad. Objekten är Vattentorn Kungsgården samt Vallhov i Sandviken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).