Alla planerade anläggningsprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdals kommun
RWE planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Källmyrberget i den norra delen av Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Tillståndsansökan planeras lämnas in under 2021. Max 30 verk planeras med en maximal höjd på 240 meter.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Ny gång- och cykelväg längs väg 83 mellan Rolfhamre-Nore
Ca 2 km belyst gc-väg från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.
Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkering i Ljusdal
Avser nybyggnad av parkering.
Anläggande av gc-väg i Ljusdal
Anläggande av ny GC-väg i Måga, Ljusdals kommun.
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen i Tallåsen
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).