Alla planerade byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Avser nybyggnad av vårdcentral, folktandvård och apotek.
Nybyggnad av verksamhets- och handelsområde i Vårgårda
Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhets- och handelsområde i anslutning till befintlig infrastruktur.
Nybyggnad & ombyggnad av äldreboende i Vårgårda, etapp 1
Avser nytt boende i anslutning till det befintliga äldreboendet Kullingshemmet. Entreprenaden omfattar rivning del av äldreboende Hus D samt nybyggnad av byggnad. Totalt 110 nya lägenheter samt gemensamma ytor för enheterna planeras. För att undvika evakuering av boende så kommer det nya boendet byggas i två etapper.
Nybyggnad & ombyggnad av äldreboende i Vårgårda, etapp 2
Avser nytt boende i anslutning till det befintliga äldreboendet Kullingshemmet. Entreprenaden omfattar rivning del av äldreboende Hus A och B samt nybyggnad av byggnad. Totalt 110 nya lägenheter samt gemensamma ytor för enheterna planeras. För att undvika evakuering av boende så kommer det nya boendet byggas i två etapper.
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda, etapp 2
Omfattar nybyggnation av bostäder och ca 4 750 kvm BTA i en andra etapp. Etapp 1 och 3 finns på projektid : 2090226 och 2090232.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Vårgårda kommun, etapp 1
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler. Förutom att genomföra byggnation inom själva markanvisningen ska exploatören också iordningställa det kringliggande området, exploateringsområdet, vilket kvarstår som kommunal mark. Det innefattar ett parkstråk, GC-väg, trottoarer, kantparkering och planteringar utmed kringliggande gator, samt marken runt befintlig kommunägd byggnad. Om en exploatör vill att området ska exploateras i etapper måste den norra delen, närmast järnvägen, exploateras först, av bullerskäl.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Vårgårda kommun, etapp 2
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler. Förutom att genomföra byggnation inom själva markanvisningen ska exploatören också iordningställa det kringliggande området, exploateringsområdet, vilket kvarstår som kommunal mark. Det innefattar ett parkstråk, GC-väg, trottoarer, kantparkering och planteringar utmed kringliggande gator, samt marken runt befintlig kommunägd byggnad. Om en exploatör vill att området ska exploateras i etapper måste den norra delen, närmast järnvägen, exploateras först, av bullerskäl.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Vårgårda kommun, etapp 3
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler. Förutom att genomföra byggnation inom själva markanvisningen ska exploatören också iordningställa det kringliggande området, exploateringsområdet, vilket kvarstår som kommunal mark. Det innefattar ett parkstråk, GC-väg, trottoarer, kantparkering och planteringar utmed kringliggande gator, samt marken runt befintlig kommunägd byggnad. Om en exploatör vill att området ska exploateras i etapper måste den norra delen, närmast järnvägen, exploateras först, av bullerskäl.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Vårgårda kommun, etapp 4
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler. Förutom att genomföra byggnation inom själva markanvisningen ska exploatören också iordningställa det kringliggande området, exploateringsområdet, vilket kvarstår som kommunal mark. Det innefattar ett parkstråk, GC-väg, trottoarer, kantparkering och planteringar utmed kringliggande gator, samt marken runt befintlig kommunägd byggnad. Om en exploatör vill att området ska exploateras i etapper måste den norra delen, närmast järnvägen, exploateras först, av bullerskäl.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola.
Nybyggnad av småhus i Vårgårda kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av parhus i Vårgårda, etapp 1
Avser nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport.
Nybyggnad av parhus i Vårgårda, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport.
Renovering av bostäder i Vårgårda, etapp 3
Omfattar renovering av bostäder på Kv Muraren 1 i den tredje etappen. Etapp 1 och 2 finns på projektid : 2090226 och 2090231
Spårväxelbyte i Vårgårda
Bandel 612, ca km 391 + 800.
Slopning av plankorsningar i Vårgårda
Avser 2 plankorsningar, Bergsvägen Plk 20187 samt Bäne Plk 20181.
Ombyggnad av gata och ny gc-väg mm i Vårgårda
Avser ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, evt byte av VA-ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Installation av laddstolpar bil.
Renovering av kyrka i Härene
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byte av koppartak på tornet.
Renovering av kyrka i Härene
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster.
Renovering av kyrka i Härene
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Målning av trädetaljer på kyrka och klockstapel.
Renovering av kyrka i Härene
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).