Alla planerade byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
11 km mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1. Två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.
Nybyggnad av hotell i Vara
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bostadsutveckling i Vara
Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge. Detaljplanen kan komma vinna laga kraft våren 21.
Renovering av skola i Vara
Avser byte av fönster samt åtgärdande av ventilation. Ytskikt ska rustas upp samt ombyggnationer för anpassning av lokalerna för modern skolverksamhet,
Nybyggnad av handels- och centrumverksamhet i Vara
Planen syftar till att möjliggöra för utveckling av handels- och centrumverksamhet i centrala Tråvad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Exploatering på 1629470.
Nybyggnad av bygghandel i Vara
Planer finns för nybyggnad av bygghandel på en fastighetsyta på drygt 25000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Ca 20 ha mark. . Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Ombyggnad av idrottshall i Vara
Om-och tillbyggnation av omklädningsrum och cafédel i Allébadet. Rivning : Id 1346341
Nybyggnad av kontor i Vara
Avser nybyggnad av kontor.
Korsningsåtgärd vid Long i Vara
Nya vänsterpåsvängkörfält och anläggande av vänstersvängfält i båda korsningarna för fordon från väg 187 ut på väg 47. Även breddning av den berörda sträckan samt förlängning av befintlig GC-port ingår.
Tillbyggnad av förskola i Kvänum
Planer finns på tillbyggnad av 2 avdelningar.
Ombyggnad av gata i Vara
Avser ombyggnad av väg samt nybyggnad av gång- och cykelväg. Även byte av VA-ledningar och i samma tillfälle rusta upp.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
tillbyggnad för inlastning av lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.