Alla planerade byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Vänersborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av simhall för träning/tävling, samt simning för allmänheten. Utredningar krävs för att se om den ska byggas vid befintlig simhall (Hallevibadet) eller på en centralare placering i Vänersborg.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Avser utbyggnad av industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 3
Planer finns för nybyggnad av 60-80 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av 60-80 bostadsrättslägenheter.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Planer finns för nybyggnad av 55+ boende i Källeberg, Vänersborgs kommun.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer finns för bostadsbebyggelse i Västra Nabbensberg i Vänersborg. Mark måste saneras innan detta kan bli möjligt. Detta projekt avser bostadsbebyggelse. Sanering finns på projektid: 2087047.
Sanering av mark inför bostadsbebyggelse i Vänersborg
Planer finns för bostadsbebyggelse i Västra Nabbensberg i Vänersborg. För att möjliggöra detta måste marken saneras. Detta projekt avser saneringen. Bostadsbebyggelse finns på projektid: 2105021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Plankorsningsåtgärder sträckan Öxnered-Skälebol-Kornsjö
Säkerhetsåtgärder. Norge/Vänerbanan med Nordlänken.
Nybyggnad av radhus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av radhus i området Holmängs Hage i Vänersborg. BTA ca 1260 kvm.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av badrum och kök i ca 80 lägenheter. Troligen kan både kakel/klinker och våtrumsmatta bli aktuell. Vid behov kan stamrenoveringsåtgärder och ventilation erfordras.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av badrum och kök i ca 30 lägenheter. Troligen våtrumsmatta i badrum. Vid behov kan stamrenoveringsåtgärder och ventilation erfordras.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av badrum och kök i ca 60 lägenheter. Kakel och klinker badrum eller våtrumsmatta. Vid behov kan stamrenoveringsåtgärder och ventilation erfordras.
Ny järnvägsstation i Brålanda
Plattformar, planskildhet med järnvägsbro, gc-väg under bron.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av badrum och kök i ca 24 lägenheter. Vid behov kan stamrenoveringsåtgärder och ventilation erfordras.
Nybyggnad av villor i Vänersborg
Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av badrum och kök i ca 18 lägenheter. Troligen kan våtrumsmatta bli aktuell. Vid behov kan stamrenoveringsåtgärder och ventilation erfordras.
Nybyggnad av bostadstomter i Vänersborg
Detaljplanen syftar till att skapa sjö- och naturnära bostadstomter och öka attraktiviteten för boende.
Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Avser leverans, projektering, konstruktion, montage och provning av ny nätstation med låg- och högspänningsställverk samt transformatorer.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm och sprinklersystem, Västra Götalandsregionen
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar gällande brandlarm, vattensprinkler och gasläcksystem. Avtalstid:2024-03-01 - 2027-02-28 Option:2027-03-01 - 2028-02-29
Ombyggnad av rondell i Vänersborg
Cirkulationsplats vid norra utfarten och Djupedalsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av tak på flerbostadshus. Eventuellt installation av solceller.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Tillbyggnad vid återvinningscentral i Vänersborg
Avser tillbyggnad av Hus A inom kretsloppsparken i Vänersborg.
Byte av värmesystem på skola i Vänersborg
Avser byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna på Frände- och Dalboskolan. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och installation av nytt värmesystem m.m.
Byte av värmesystem på skola i Vänersborg
Avser byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna på Frändeskolan. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och installation av nytt värmesystem m.m.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Västfastigheter
Revisonsbesiktningar Elanläggningar för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd. Avtalstid: 2024-03-01 - 2027-02-28 Option: 2027-03-01 - 2028-02-29
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Granåsvägen mellan Stationsvägen och Kyrkan.
Rivning av vattenverk i Vänersborg
Rivning av vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Restadvägen mellan Brinkvägen och Olle Niclas väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).