Alla planerade byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Vänersborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av simhall för träning/tävling, samt simning för allmänheten. Utredningar krävs för att se om den ska byggas vid befintlig simhall (Hallevibadet) eller på en centralare placering i Vänersborg.
Ombyggnad av driftplats i Vänersborg
Ett tredje spår anläggs på ön Sanden, 2 nya plattformar (1 på Sanden och 1 söder om dagens stationshus) ca 170 m långa och 6,5 m breda. Uppgradering till datoriserat ställverk. Breddning av gångbro över hamnkanalen.
Ny- eller ombyggnad av Regionens hus i Vänersborg
Planer finns för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Nya Regionens hus ska placeras centralt i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske under 2025–2026. Drygt 500 medarbetare från tolv verksamheter på sju adresser samlas i det nya huset i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. De verksamheter som berörs i Vänersborg är regionstyrelsen, koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik. I Uddevalla berörs även Koncernkontoret. Det kan bli aktuellt med en befintlig byggnad som anpassas efter VGR:s krav eller nybyggda lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus med inriktning på äldreboende i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med inriktning på äldreboende ca 45-50 bostäder.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Avser utbyggnad av industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Planer för nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus med inriktning på trygghetsboende i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med i inriktning på trygghetsboende och vanliga hyresrätter ca 40-60 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 3
Planer finns för nybyggnad av 60-80 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av 60-80 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse med radhus samt ca 20 villatomter.
Nybyggnad av industriområde på Grunnebo i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer finns för bostadsbebyggelse i Västra Nabbensberg i Vänersborg. Mark måste saneras innan detta kan bli möjligt. Detta projekt avser bostadsbebyggelse av ca. 200 bostäder i olika former. Sanering finns på projektid: 2087047.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Planer finns för nybyggnad av 55+ boende i Källeberg, Vänersborgs kommun.
Sanering av mark inför bostadsbebyggelse i Vänersborg
Planer finns för bostadsbebyggelse i Västra Nabbensberg i Vänersborg. För att möjliggöra detta måste marken saneras. Detta projekt avser saneringen. Bostadsbebyggelse finns på projektid: 2105021.
Diverse åtgärder på sportcentrum i Vänersborg
Avser en konsult för att vara ett stöd i upphandling av en partner för strategisk samverkan till ett paketprojekt för diverse åtgärder på Sportcentrum i Vänersborg.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Planer för ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Plankorsningsåtgärder sträckan Öxnered-Skälebol-Kornsjö
Säkerhetsåtgärder. Norge/Vänerbanan med Nordlänken.
Nybyggnad av radhus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av radhus i området Holmängs Hage i Vänersborg. BTA ca 1260 kvm.
Underhåll av broar i centrala Vänersborg
Avseer reparation av brostöd gällande 2 broar i centrala Vänersborg
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av badrum och kök i ca 80 lägenheter. Troligen kan både kakel/klinker och våtrumsmatta bli aktuell. Vid behov kan stamrenoveringsåtgärder och ventilation erfordras.
Utvändiga åtgärder på Arena Vänersborg
Avser utbyte av takduk, snörasskydd samt staket vid Arena Vänersborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ny järnvägsstation i Brålanda
Plattformar, planskildhet med järnvägsbro, gc-väg under bron.
Anläggande av gång- och cykelbana i Vänersborg
Nybyggnad av gång-och cykelväg.
Ny cirkulationsplats i Vänersborg
Nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av villor i Vänersborg
Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av bostadstomter i Vänersborg
Detaljplanen syftar till att skapa sjö- och naturnära bostadstomter och öka attraktiviteten för boende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av kontorshus till bostäder.
Byte av värmesystem på skola i Vänersborg
Avser byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna på Frändeskolan. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och installation av nytt värmesystem m.m.
Tillbyggnad av Brålanda förskola, Vänersborg
Tillbyggnad av förskola i Brålanda. 4 avdelningar.
Ny vägport/planskild korsning vid Skaven
Rivning av plankorsning Skavenvägen samt byggnation av en ny planskildhet i form av en vägport för bilister, gångtrafikanter och cyklister vid Öxnered. Vägport under järnväg, slopningsåtgärder samt stängsling.
Verksamhetsanpassning av skollokaler i Vänersborg
Objektet avser att utreda byggnaderna för verksamhetsanpassning till musik- och kulturskola, förskola och daglig verksamhet.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är masonit med betongpannor. Ungefärlig yta: 3 500 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Tillbyggnad av affärshus i Vänersborg
Tillbyggnad/ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av rondell i Vänersborg
Cirkulationsplats vid norra utfarten och Djupedalsvägen.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är masonit med betongpannor Ungefärlig yta: 2500 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är masonit med betongpannor Ungefärlig yta: 2700 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är råspont med betongpannor. Ungefärlig yta: 3 500 kvm Kan även planeras för solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av tak på flerbostadshus. Eventuellt installation av solceller.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är råspont med betongpannor. Ungefärlig yta: 2 500 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är råspont med betongpannor. Ungefärlig yta: 1500 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Ny belysning i ishall i Vänersborg
Avser byte av invändiga belysningsarmaturer inkl. nödbelysning i ishall.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är duk med betongpannor. Ungefärlig yta: 1 500 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är råspont med betongpannor. Ungefärlig yta: 1500 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Takrenovering på fastighet i Vänersborg
Avser takrenovering, nuvarande tak är råspont med betongpannor. Ungefärlig yta: 750 kvm Planeras även eventuellt för solceller.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Granåsvägen mellan Stationsvägen och Kyrkan.
Rivning av vattenverk i Vänersborg
Rivning av vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Restadvägen mellan Brinkvägen och Olle Niclas väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).