Alla planerade byggprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Ulricehamn
Flera fastigheter som eventuellt kommer att bebyggas med totalt 500 bostäder.
Om- och tillbyggnad av demenescentrum i Ulricehamn
Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av Rytterhovs demenscentrum, med 9 nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt 85 lägenheter inklusive 4 par lägenheter.
Nybyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola för 550 elever där en del av skolan är grundsärskola. Skolan ska innefatta storkök, matsal och fullstor idrottshall.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Ätradalen
Vägnätets totala längd för området är 1225 km, varav grusväg ca 296 km.
Nybyggnad av samverkanshus i Gällstad, Ulricehamn
Avser nybyggnad av samverkanshus med äldreboende, förskola och storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av högstadieskola i Ulricehamn
Planer finns för nybyggnation av högstadieskola på övre Borgmästarhagen i Ulricehamn.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser max 42 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus samt kontor i Ulricehamn
Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse av flerbostadshus med inslag av kontor och mindre verksamheter i kvarteret Brunnsbo.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Planer finns för gruppboende, enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintliga bostadsbyggnader i väst rivs för att möjliggöra ny högre bebyggelse med en mer effektiv markhushållning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Detaljplanen kommer att möjliggöra ca 50 bostäder på fastighet Bronäs 3 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården, Relingen 13 och Riggen 4 i Ulricehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn
En ny brandstation behöver byggas i Ulricehamn pga en nybyggnation av rondell i anslutning till befintlig brandstation. Senast om 3 år ska Räddningstjänsten i Ulricehamn vara inflyttad och igång i ny lokal. Byggplats ej fastställd
Nybyggnad av energi- och miljöcenter i Ulricehamns kommun
Planer finns för nybyggnad av energi- och miljöcenter.
Nybyggnad av radhus i Ulricehamn
Planer finns för nybyggnation av 16 radhus i området strax norr om Ekhagen i Ulricehamn.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Ulricehamn
Ulricehamns kommun vill beställa en kulturmiljöutredning med anledning av pågående planprogram. Syftet med utredningen är att i ett tidigt skede få kunskap om förutsättningarna för planerad bebyggelseutveckling med avseende på områdets kulturmiljövärden. Inom fastigheterna Brunnsnäs 2:9, Brunnsnäs 2:8 samt del av fastigheterna Bogesund 1:3, Bogesund 1:4 och Brunn 11:95 i Ulricehamn ska det enligt granskningsförslaget av kommunens nya översiktsplan planeras en ny stadsdel samt ett nytt friluftsområde.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården, Relingen 13 och Riggen 4 i Ulricehamn.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn, etapp 4
Avser ombyggnad för ny ventilation i Hus C-F samt tillbyggnad av Hus A, D och E för nya entréer.
Ombyggnad av kulturhus i Ulricehamn
Avser ombyggnad till bostäder och kontor.
Nybyggnad av golfbana i Ulricehamn
Nybyggnad av 9 håls discgolfbana.
Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Planer för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kulturhus i Ulricehamn
Nybyggnad av kulturhus.
Sprinkleranläggning, energi och klimatskal till vård- och omsorgsboende i Ulricehamn
Föreningen består av två delar. Parkgården och Parkliden. Parkgården: Byggnaden skall förses med sprinkleranläggning, typ boendesprinkler. Utöver det ska erforderliga installationsarbeten avseende energioptimering, värme, ventilation och sanitet utföras. Brister i Parkgårdens klimatskal skall åtgärdas. Parkliden: Är en separat byggnad med 8 lägenheter i markplan. Nytt klimatskal med tilläggsisolering, nytt tak, ny fasad och nya fönster/dörrar ingår i projektet. Kringliggande markarbeten ingår också i projektet med förbättrad tillgänglighetsanpassning som följd.
Underhåll av bro över bäck vid Marbäcks kyrka
Reparation med sprutbetong. Bron ligger NO om Marbäcks kyrka.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn, etapp 1
Avser nybyggnation av återbruksbyggnad samt markåtgärder.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn, etapp 2
Avser nybyggnation av återbruksbyggnad samt markåtgärder.
Ny belysning i fotbollshall i Ulricehamn
Avser byte av planbelysning på A-plan samt option på B-plan, Lassalyckan Ulricehamn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).