Alla planerade byggprojekt i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola, idrottshall i Tidaholm
Planförslaget möjliggör för ca 270 bostäder uppförda i flerbostadsbebyggelse i 3–4 våningar, en förskola i markplan av befintligt flerbostadshus, två nya nätstationer och en mindre idrottshall.
Byggnation för särskilt boende/ äldreboende i Tidaholm
Avser ombyggnad, invändigt underhåll av Solviks äldreboende med anledning av att boendet saknar vattensprinklers. Samt ett särskilt boende och demensboende i Tidaholms kommun.
Nybyggnad av förskola i Tidaholm
Avser ändring av detaljplanen för att möjliggöra nybyggnation av en förskola på fastigheten Madängsholm 5:37 i centrala delen av Madängsholms tätort. På platsen ligger idag en kommunal lekplats, vilken till sörre delen kommer finnas kvar i befintligt läge med möjlighet till samutnyttjande med förskoleverksamheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Detaljplan finns.
Exploatering för villatomter i Tidaholm
Exploatering för 7 villatomter.
Ombyggnad av skola till bostäder i Tidaholm
Planer finns på att bygga om skola till bostäder, antal lägenheter är ej fastställt.
Ombyggnad av affärshus i Tidaholm
Bygganmälan för ombyggnad av affärslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).