Alla planerade byggprojekt i Tibro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av bostäder i Tibro
Detaljplanen syftar i första hand till att möjliggöra ombyggnad av verksamhetslokaler till bostäder på privat kvartersmark, tillägg av användningsändamål centrum och bostäder på kommunala fastigheter samt nybyggnation av bostäder på kommunal mark. Planområdet ligger i östra delen av Tibro centrum. Det omfattar sammanlagt ca 6,3 ha. Hela kvarteren Ritaren och Hägern omfattas i planen samt delar av kv Bonaren och kv. Trähandlaren.
Ombyggnad av lokaler för gymnasieskola i Tibro
Planer finns för att etablera gymnasieverksamhet i Tibro.
Nybyggnad av industriradhus i Tibro
Planer finns för uppförande av industriradhus i Tibro. Plats ej fastställd.
Utbyte av hissar i äldreboende, Tibro
Utbyte av befintliga hissar i kv. Brittgården och kv. Pegasus i Tibro kommun. Totalt 11 hissar i Brittgården och 3 i Pegasus. Ingen byggstart under 2022.
Nybyggnad av parhus i Tibro
Planer finns på Parhus.
Brandskyddshöjande och ventilationsåtgärder på äldreboende i Tibro
Avser brandskyddshöjande åtgärder med bl.a komplettering med boendesprinkler (kopplas in på befintligt sprinklersystem/nät). Ventilationsåtgärder (tillförande av brandbackspjäll) och brandtätningar. Samt byte av ventilationsaggregat i befintlig byggnad för 4 avdelningar inom äldreboendet Allégården i Tibro.
Tillbyggnad av kyrka i Tibro
Tillbyggnad och ombyggnation av kyrka samt rivningslov. Tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager.
Underhåll av bro över järnväg i Ransberg
Byte kantbalkar, tätskikt och räcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).