Alla planerade byggprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av camping med stugor & restaurang, Tanum
Ca 40 stugor för övernattning, administrationsbyggnad, restaurang mm.
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter med bostadsrätt i 20 parhus med förrådsbyggnader. Markarbetet påbörjades i februari 2022.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 2-4
Projektet avser nybyggnad av 70-100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lokaler för undervisning vid skola i Tanum, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av lokaler för undervisning vid skola
Nybyggnad av förskola Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av hotell i Fjällbacka
Nybyggnad av restaurang och hotell, befintlig byggnad rives.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede centrum
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Grebbestad
Planen omfattar cirka 15-20 bostäder och föreslås byggas ut i form av villor. Planen möjliggör även utbyggnad i form av radhus eller mindre flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, förråd och skärmtak samt rivningslov för rivning av befintligt bostadshus.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Renovering av skola i Tanum, etapp 3
Projektet avser renovering av skola. Projektera och utföra tekniska lösningar för fuktproblem i krypgrund och inomhusmiljö i skola.
Nybyggnad av enbostadshus med stall i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 14 nya fristående enbostadshus för hästägare, stall med 16 boxar, men plats uppskattas för totalt 20-30 hästar. Förrådsbyggnader samt gemensam ridanläggning samt nybyggnad av gata och va-ledningar. Betesmark finns. Alternativt kan det bli fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser två tomter för nybyggnad av 12-14 lägenheter i flerbostadshus/kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser tomter för nybyggnad av verksamhetslokaler. Mark och VA-arbetet finns på id: 1650941.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Förhandsbesked för en lagerhall.
Ny gång- och cykelväg längs väg 900 i Tanum
Gång- och cykelväg längs väg 900, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet. 1700 m lång sträcka.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av två parhus.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Ny infartsparkering, gator och VA-ledningar mm i Tanum
Projektet avser ny infartsparkering, gator och VA-ledningar till industriområde och långtidsparkering.
Ommålning av järnvägsbroar i Kragenäs, Överby och Vettelanda
Ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby och 3500-965-1 Vettelanda.
Nybyggnad av affärshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av en verksamhetslokal för handel i två plan.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Utbyggnad av ny pumpstation samt rivning vid badstranden i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av en ny pumpstation samt rivning av befintlig pumpstation. Pumpstation ej överbyggd men med ventilskåp samt nya kommunala vatten-, spill- och dagvattensystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).