Alla planerade byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Markarbetet påbörjas i november 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser nybyggnad av 400-500 bostäder i blandad bebyggelse.
Påbyggnad av hotell i Strömstad
Avser påbyggnad på befintliga parkeringshuset vid Strömstad Spa och Resort med 200 nya hotellrum. Planer finns också för eventlokal, padelbana, utegym mm. Högst upp blir det rum med takterrass. Planen är bla att dubbla kapaciteten och attrahera större grupper för mässor och konferenser.
Nybyggnad av bostäder, om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 60-100 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Projektet kommer nog att bli uppdelat i etapper.
Nybyggnad av polishus i Strömstad
Avsre nybyggnad av polishus intill räddningstjänstens lokaler vid Ringvägen. Ytan beräknas till 3700 kvm och omfattar bland annat arbetsytor, reception, arrest, tränings- och omklädningsytor, matsal samt garage för ca 30 fordon. Byggnaden kommer att uppföras med stort fokus på hållbarhet och målsättningen är att den ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av äldreboende i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i äldreboende. Byggplats är inte beslutad.
Nybyggnad av köpcentrum i Nordby
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser tomter för nybyggnad av enbostadshus, radhus mm. Omfattning oklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter.
Ombyggnad av äldreboende i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av äldreboende. Projektet kan indelas i etapper.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Nybyggnad av parkeringshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med garage och förråd i sutterängvåning samt sophus och cykelparkering.
Nybyggnad av VA-ledningar i bostadsområde i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i bostadsområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av VA-ledningar och gator i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och gator.
Ombyggnad av äldreboende i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av Norra Bohusbanan för hastighetshöjning mellan Skee-Överby-Uddevalla
Förbättring av plankorsningar, bommar, plattform, förbättringsåtgärder.
Ombyggnad av högstadieskola i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av högstadieskola.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk (400 pe).
Utbyggnad av gator och VA-ledningar för blivande bostäder i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nya gator och VA-ledningar till bostadsområde.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förvaltningsbyggnad samt rivning av verkstad och förråd.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar för blivande bostäder i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nya gator och VA-ledningar till bostadsområde.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av gymnastiksal.
Renovering av kök i skola i Strömstad
Projektet avser renovering av kök i skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).