Alla planerade byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Markarbetet påbörjas i november 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser nybyggnad av 400-500 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder, om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 60-100 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Projektet kommer nog att bli uppdelat i etapper.
Nybyggnad av köpcentrum i Nordby
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser tomter för nybyggnad av enbostadshus, radhus mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av gång och cykelbro i Strömstad
Omfattar nybyggnation av gång- och cykelbro över Strömsån i centrala Strömstad. På platsen finns i dagsläget en befintlig gång- och cykelbro som kommer att rivas i annan entreprenad. Bron utförs som en nätverksbågbro i ett spann på stöd av betong där de befintliga brolandfästena delvis återanvänds. Bron är cirka 35 m lång.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av Norra Bohusbanan för hastighetshöjning mellan Skee-Överby-Uddevalla
Förbättring av plankorsningar, bommar, plattform, förbättringsåtgärder.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk (200 pe).
Nybyggnad av förvaltningslokal i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förvaltningsbyggnad samt rivning av verkstad och förråd.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar för blivande bostäder i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nya gator och VA-ledningar till bostadsområde.
Renovering av kök i skola i Strömstad
Projektet avser renovering av kök i skola.
Utvändigt underhåll av kapell i Strömstad
Utvändig restaurering av fasad, fönster och tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).