Alla planerade byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus i 4 byggrätter. Markanvisningen kan vara på 1 eller flera byggrätter.
Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Detaljplanen möjliggör bl a: Tågperrong på västra sidan av järnvägen samt framtida utbyggnad av dubbelspår inklusive plattform öster om järnvägen. 15 busshållplatser. En stationsbyggnad på västra sidan av järnvägen. Förändrad infrastruktur inom planområdet med nya cirkulationsplatser och ny dragning av Göteborgsvägen samt nya anslutningsvägar till Göteborgsvägen. Gång- och cykeltunnlar under järnvägen och Göteborgsvägen. Separerade gång- och cykelbanor. Bilparkeringsytor. Hantering av skyfall med öppna fördröjningar/magasin/dammar.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Drifvärnsgården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av hotell i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 160 rum, restaurang, bar, gym och en wellness-avdelning med bubbelpool och bastu samt en takterass.
Nybyggnad äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 90-140 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshusl i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 77 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser rivning och nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 90-120 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för bostäder om ca 1500 kvm BTA innehållande ca 20 lägenheter samt kontor om ca 4000 kvm BTA och butiker/lokaler om ca 800 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 32-96 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 20 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av handel- och bostadsändamål i Stenungsund
Avser nybyggnad av två byggnader för handel- och bostadsändamål – ett lamellhus på upp till 11 våningar och ett punkthus på upp till 24 våningar.
Nybyggnad av kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för kontor ca 5200 kvm BTA samt butiker och lokaler om ca 1200 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 10 småhus.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av seniorboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 55-60 lägenheter i seniorboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 61 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser mindre flerbostadshus med ca 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av kommunhus i Stenungsund
Planer finns för nybyggnad av kommunhus.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för bostäder och service.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal vid skola.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av punkthus i Stenungsund
Avser nybyggnad av punkthus med som mest åtta våningar. Avsikten är att skapa cirka 30 lägenheter med hyresrätt och tillhörande parkering.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra flerbostadshus och 6 småhus i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Avser bostadsbebyggelse inom Norumdalen. norr om väg 653 och söder om Hallenområdet.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i parhus i 1,5 plan.
Renovering av badrum i bostäder i Stenungsund
Projektet avser renovering av badrum i 124 lägenheter med totalt 194 våtrum i punkthus och radhus.
Rivning av förskola och nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser rivning av förskola och nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus samt iordningställande av utemiljö för boende.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av padelhall i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av padelhall.
Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.
Ombyggnad till lägenheter i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av verksamhetslokaler till 3 lägenheter samt renovering av 2 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt skärmtak.
Utbyte av snedkablar samt fallskydd på Tjörnbron
Utbyte av 8 stycken snedkablar samt 4 stycken fallskydd på pylontoppar.
Nybyggnad av hamburgerbar i Stenungsund
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av tennishall i Stenungsund
Avser nybyggnad av tennishall med 3 eller 4 banor. Var på Nösnäs är i dagsläget ej bestämt.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av två parhus.
Ombyggnad av vårdcentral i Stenungsund
Projektet avser renovering av ytskikt och rivning och ombyggnad av vårdcentral.
VA-sanering i Stenungsund
Projektet avser VA-sanering.
Renovering flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser byte av yttertak och ventilationssystem i flerbostadshus.
Anläggning för externslammottagning i Stenungsund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av mottagningsanläggning för kommunalt externslam.
Ombyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av kök och matsal i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av skollokal som byggs om till ett storkök, matsal, klassrum och café. Ombyggnationen ska resultera i att storköket blir större, matsalen blir större gnom att klassrum byggs om och en ny placering av café och uppehållsyta ersätter klassrum.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri. Tomter för småindustri ska säljas.
Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång och 2,5 m bred. Ny gc-bro i trä över Anråse å ingår. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny spillvattenledning i Stenungsund
Projektet avser ny spillvattenledning under E6.
Relining av spill- och dagvattenledning i Stenungsund
Projektet avser relining av spill- och dagvattenledning.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser leverantör för övertagande av beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande av nät, grossist-ansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Avser byte av ytterbelysningsstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.