Alla planerade byggprojekt i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, hotell, skolor mm på Smögen
Projektet avser nybyggnad av ca 475 lägenheter i flerbostadshus, parhus och enbostads med hyresrätt och äganderätt, 50-87 lägenheter i äldreboende (55+), 400-600 studentbostäder, hotell med 300 rum, campus, idrottsgymnasium, gymnasium, hög- och mellanstadium. Totalt ca 60 hektar. Projektet kommer att indelas i byggrätter som kommer att säljas.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Grundarbeten och en byggnad innehållande bl a tankar, el, ventilation och kyla. Förberedande markarbeten är gjorda.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Grundarbeten och en byggnad innehållande bl a tankar, el, ventilation och kyla. Förberedande markarbeten är gjorda.
Nybyggnad av utställningshall och restaurang i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av utställningshall och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av vallbaserat bioraffinaderi i Bohuslän
Extern kompetens ska anlitas i projektet och är nödvändigt för att få fram rätt beslutsunderlag för etablering av ett vallbaserat bioraffinaderi i Bohuslän. Ny teknik behöver utvecklas eftersom den teknik som finns kring de danska bioraffinaderierna är anpassad utifrån odling i ett slättlandskap. Bioraffinaderiet ska förädla gräsprotein till djurfoder och på sikt livsmedelsprotein. Detta projekt kommer utreda förutsättningarna för en pilotanläggning som kommer konfigureras efter västsvenska förhållanden.
Nybyggnad av fritidshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 102 fritidshus varav 67 har en byggnadsarea på 60 kvm med en möjlig boyta på ca 100 kvm och 35 har en byggnadsarea på 45 kvm med en möjlig boyta på ca 75 kvm, campinganläggning för ca 200 platser med reception och servicebyggnader samt gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser fyra villatomter och nybyggnad av ca 20 lägenheter i ett flerbostadshus med souterrängvåning.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Projektet avser stabilitetsåtgärder av mark i hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser rivning och nybyggnad av 14 lägenheter och en lokal i flerbostadshus.
Uppförande av fristående modulbyggnad i Kungshamn, Sotenäs kommun
Avser fristående modulbyggnad för anpassad grundskola årskurs 1-9 vid Sotenässkolan i Kungshamn.
Nybyggnad av grupphus i Kungshamn
Nybyggnad 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Nybyggnad plåthall - båtförvaring.
Underhåll av bro över Sotenkanalen vid Backa
Betong, beläggning, målning.
Utvändigt underhåll av kyrka i Smögen
Foglagning av fasad och reparation av tornfönster.
Fasadarbete på kyrka i Kungshamn
Foglagning på fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).