Alla planerade byggprojekt i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Väglängd ca 140 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Utbyggnad av museum i Skara
Planer finns för utbyggnad av Västergötlands museums magasin för att få plats med samlingar under ett och samma tak
Nybyggnad av bostäder mm i Skara
Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningar för bostadsbebyggelse, en utvidgning av befintlig veterinärverksamhet, samt förutsättningar för kunskapsskapande verksamheter och undervisning. Omfattar delar av fastigheterna Lönnen 2, Väduren 1, Planteringen 3:1, Skytten 1 och 2 samt Brogården 2:1.
Nybyggnad av bostäder i Skara
Planer finns för nybyggnad av 32 centrumnära bostadsrätter för olika åldrar i kv Munin.
Återuppbyggnad av motionscentral i friluftsområdet Petersburg i Skara
Avser återuppbyggnad en motionscentral i friluftsområdet Petersburg i Skara efter en brand 2022. Byggnaden kommer att uppföras som en enplansbyggnad i trä med platta på mark, och med en total byggnadsyta på ca 500 m2. Samlingssalar med kök, omklädningsrum med bastu, föreningskansli med förråd och mötesrum.
Förstärkning av bro vid Skara domkyrka
BK4 förstärkning. Bro över allmän väg 2 km sv Skara domkyrka.
Ombyggnad av värmeproduktionsanläggning vid skola i Skara
Entreprenaden omfattar byte av värmekälla från gemensam uppvärmning med pelletspanna till separat uppvärmning med värmepumpar. Entreprenaden omfattar VVS, EL och Styr.
Utvändigt underhåll av garage i Skara
Man skall lägga om papptak på garagebyggnad samt installera solceller.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).