Alla planerade byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad med upp till 3000 nya bostäder (ca 300000 kvm), kontor (ca 50000 kvm) och sim och idrottshall (ca 9000 kvm).
Nybyggnad av simhall och flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av simhall med friskvårdsanläggning (BTA ca 5000 kvm) och 300 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Planer finns för nybyggnad av minst 400 lägenheter mellan Partille Arena och Säveån. Kan även bli lokaler i bottenplan samt förskolor och ytor för kommunala verksamheter. Husen planeras bli 6-8 våningar som högst.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus och kontor (3500 kvm).
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av 150-200 lägenheter i blandad bebyggelse (ca 13000 kvm).
Nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Jonsered
100-150 bostäder med blandad utformning
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 80 bostäder i friliggande hus, parhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 125 lägenheter i radhus.
Ombyggnad av väg 535 i Partille, norra delen
Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Utbyggnad av kollektivtrafikfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet.
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Planer finns för nybyggnad av ett kvarter med ca 50 lägenheter i centrala Partille.
Nybyggnad av seniorbostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter med 2-4 rum i bostadsrätt i flerbostadshus i 3-4 våningar med garage i källarplan för dig över 55.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Ombyggnad av centrumfastighet i Partille
Fastigheten Kniven, med Ecks gamla elektriska fabrik från 1900-talets början, ligger naturskönt vid Säveån mitt i Partille centrum och bara ett stenkast från Partilles pendeltågsstation. Målet är att blåsa nytt liv i den åldrade industrifastigheten och lyfta Kniven som en mötesplats för konsert-, kultur- och matupplevelser, mässor och konferenser och hotellvistelser
Nybyggnad av förskola i Partille
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar och tillhörande ytor för utomhuslek, parkering och varutransporter.
Nybyggnad av bostäder i Rödliden, Partille
Projektet avser nybyggnation av mellan 20 och 30 bostadsrätter i form av lägenheter i Rödliden.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Projektet avser erosionsskydd och stabilitetsförbättrande åtgärder, ny trumma under E20 vid Finngösa. Syftet är att säkra E20, gång- och cykel väg samt avloppsledning. Ca 250 m lång sträcka.
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg i Partille
Projektet avser ombyggnad av väg (Natura 2000).
Nybyggnad av bro i Partille
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av LSS gruppboende i Partille
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS gruppboende.
Exploatering för nya bostäder i Partille
Avser exploateringsarbeten för 700-1000 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Partille
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ny GC-bro i Partille
Projektet avser ny GC-bro över E20.
Ledningsförnyelse av VA-ledning i Partille
Projektet avser ledningsförnyelse av VA-ledningar.
Ledningsförnyelse av VA-ledning i Partille
Projektet avser ledningsförnyelse av VA-ledningar.
Utbyggnad av vårdcentral i Partille
Projektet avser utbyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Rivning och nybyggnad av lokaler vid Jonsereds herrgård och trädgårdar i Jonsered
Avser rivning av de paviljongsbyggnader som idag utgör butik och personallokaler och byggnation av nya permanenta byggnader som är mer funktionella och utseendemässigt passar bättre in i miljön vid Jonsereds herrgård och trädgårdar.
Nya luftbehandlingsaggregat i dagcentral i Partille
Projektet avser att aggregat TA5/FAS (LB12), TA6/FA6 (LB13) och TA7/FA7 (LB14) ska ersätta av 2 nya luftbehandlingsaggregat som placeras i fläktrum där befintliga aggregat är placerade. Aggregaten ansluts till befintliga kanaler i fläktrummet.
Sluttäckning av deponi i Partille
Projektet avser sluttäckning av deponi ca 4 hektar.
Slopning av plankorsningar i Partille
Kåhög nr 2 (Plk 20250) samt Kåhög nr 3 (Plk 20251).
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Underhåll av bro över E20 i Partille
Justering lager, diverse betongreparationer.
Renovering och underhåll av GC-bro i Partille
Projektet avser renovering och underhåll av GC-bro över GC-väg.
Renovering av bro i Partille
Projektet avser renovering av bro.
Nytt luftbehandlingsaggregat till skola i Partille
Avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras på samma plats som befintligt aggregat på Vallhamraskolan, hus A.
Nytt luftbehandlingssystem i skola i Partille
Projektet avser ett nytt till- och frånluftsaggegat som installeras i befintligt fläktrum som utökas. Befintliga frånluftskanaler rengörs och används som tilluftskanaler och ny central frånluft installeras. Klassrummen förses med överluft ut mot korridor. Frånluftskanaler till Wc mm behålls.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).