Alla planerade byggprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, verksamheter, kontor och samlingslokaler på Orust
Markanvisningsområdet består totalt av 16000 kvm (BTA) som delas in i fem delområden. Användning: huvudsakligen bostäder. Verksamheter, kontor och samlingslokal i delområde B.
Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av kustnära bostäder på Orust
Detaljplanen möjliggör ca 80 småhus i kustnära läge.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i friliggande småhus, parhus och flerbostadshus i form av bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Varekil, Orust
Detaljplanen prövar lämpligheten att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseformer, villor, hyresrätter, bostadsrätter samt seniorboende, på fastigheten Varekil 1:19. Även intilliggande fastighet Varekil 1:172 berörs.
Nybyggnad av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Orust
Avser nybyggnad av maximalt 90 nya bostäder uppförs inom planområdet. Ytterligare innehåller detaljplanen nya parkeringsplatser och en ny vägbro som förbinder Väg 160 med Kaprifolvägen.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i främst parhus samt några friliggande hus i form av bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i friliggande villor, parhus och radhus.
Nybyggnad av kustnära bostäder på Orust
Planer finns för kustnära bostäder i Hälleviksstrand på Orust.
Ny överföringsledning på Orust, etapp 2
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.
Nybyggnad av hotellbebyggelse på Orust
Projektet avser nybyggnad av hotell med ett 80-tal hotellrum restaurang, konferenslokaler och spa.
Nybyggnad av bostäder och sjöbodar på Orust
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i parhus, ett fristående bostadshus och 70 stycken sjöbodar.
Nybyggnad av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. En gemensam entré binder ihop husen. En gemensamhetslokal med kök är till för de boende att umgås i och ha gemensamma aktiviteter. Åvägen 7-9.
Ombyggnad till lägenheter på Orust
Projektet avser ombyggnad av ett befintligt båtmagasin och omfattar 23 stycken unika bostadsrätter samt 13 stycken sjöbodar i markplan. Utöver garageplatser och övriga hamnfaciliteter på markplan så kommer det även finnas en relaxavdelning med dusch och bastu med utsikt över hamninloppet.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter.
Nybyggnad av hotell och konferensgård i Mollösund
Projektet avser nybyggnad av hotell och konferensgård.
Nybyggnad av bostäder och handel på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, service och handel.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser att detaljplanen prövar möjligheten till att skapa byggrätt för bostäder ca 16-20 lägenheter med bostadsrätt.
Om/nybyggnad av vägar mellan Orust, Tjörn och fastlandet
Åtgärdsvalsstudie för en robust och ökad kapacitet för vägnätet mellan Orust, Tjörn och fastlandet.
Ny sjöledning på Orust
Projektet avser ny sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik.
Skredsäkring och nya broar i Henån
Avser anläggande av trädäck och skredsäkringssåtgärder längs med ån Henån samt ombyggnad av Södra Strandsvägen. I uppdraget ingår även rivning av befintliga broar som ersätts med nya.
Ny VA-ledning på Orust
Projektet avser ny VA-ledning (sjöledning).
Om- och tillbyggnad av värdshus i Mollösund
Projektet avser om- och tillbyggnad av värdshus.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor mm.
VA-utbyggnad på Orust, etapp 2
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
VA-utbyggnad på Orust, etapp 3
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
Underhåll av bro över gc-väg vid Ellös
Halvsulning. 3 km SO Ellös.
Ombyggnad av industrihus i Ellös
Svanesund 2:104, 2:34 ombyggnad av industri/lagerlokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).