Alla planerade byggprojekt i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftpark utanför Kungälvs- och Öckerö kommuner
Planer finns för nybyggnation av havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. 50 vindkraftverk med totalhöjd upp till 320 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
På platsen har tidigare en skola legat, den är idag riven och man har planer att på marken bygga bostäder.
Om och tillbyggnad av reningsverk i Öckerö
Nya överföringsledningar för avloppsvatten från Öckerö och Björkö till avloppsreningsverket på Hönö samt ny utloppsledning. För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden, inom Öckerö kommun, planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara 20 000 personekvivalenter. Viss ombyggnation av reningsverket är nödvändig.
Ny- eller ombyggnad för bostäder på Öckerö
Planer finns att på fastigheten Hälsö skola etablera bostäder. Byggnadens nuvarande utformning innebär en adekvat bedömning av huruvida den är bevarandevärd och i vilken utsträckning en ny eller ändrad utformning skulle kunna godkännas för bygglov.
Ombyggnationen av återvinningscentral på Öckerö
Avser ombyggnationen av Kärrsviks nya återvinningscentral.
Ombyggnation av äldreboende i Öckerö
Projektet avser ombyggnation av två av äldreboendets avdelningar från 26 platser till 22. Ombyggnationen syftar till att modernisera boendet till dagens och framtida krav för äldreboendet. Ändringarna avser i första hand att dagens rum delvis saknar tillagningsmöjligheter, att hygienutrymmen är små och att de boendes ordinarie rum också är små.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Nybyggnad av industrilokaler för etablering av varvs-, marin- och hamnverksamhet.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar.
Nybyggnad av parhus på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 4-8 lägenheter i parhus.
Tillgänglighetsanpassning av färjeläge på Öckerö
Projektet avser tillgänglighetsanpassning av färjeläge efter Västtrafiks krav.
Utbyggnation av VA och gata på Öckerö
Projektet avser utbyggnation av VA och gata.
Byte av konstgräs på idrottsplats på Öckerö
Avser byte av konstgräs på en 11-mannaplan och en 9-mannaplan på Öckerö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).