Alla planerade byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 100-150 lägenheter i flerbostadshus och 2000-3000 kvm verksamhetslokaler. Projektet kan bli indelat i etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Projektet avser ny bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola.
Ombyggnad av fd äldreboende i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av fd äldreboende. Beslut om kommande användning har inte fattats.
Nybyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Renovering av äldreboende i Munkedal
Projektet avser renovering av äldreboende.
Renovering av förskola i Munkedal
Projektet avser renovering av förskola.
Nybyggnad av kontor i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område.
Underhåll tak/vent i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak/vent.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Underhåll tak på Skatten i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Underhåll fasader/tak på Pipfabriken i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll fasader/tak.
Underhåll tak på brandstation i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak på brandstation.
Exploatering industriområde i Munkedal
Projektet avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Underhåll tak i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak.
Underhåll tak på Paviljongen i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak/fasad.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.