Alla planerade byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av handel- och verksamhetsområde i Munkedal
Projektet avser en utveckling av Håby handelsområde (170 000kvm mark) med olika verksamheter. Förslagsvis handel med bilar, båtar, husvagnar och husbilar. Men även verksamhet med drivmedel och laddningsstationer, restauranger, bygghandel, lågprishandel, detaljhandel och dagligvaruhandel finns med i planeringen. Markarbetet påbörjas i januari 2023.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Projektet avser ny bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder. Geotekniska förstärkningsåtgärder vid Fiskebo/Södra Bullaresjön.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 59 lägenheter i flerbostadshus och ca 500 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus och ca 2000 kvm verksamhetslokaler.
ROT-renovering av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser ROT- renovering av bostadsområde.
Ombyggnad av vind i Munkedal
Ombyggnad vind till 12 lgh.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola. Totalrenovering. Ventilation, fönster, tak, storkök, ytskikt.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Exploatering av bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 1-4 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Tillbyggnad av fläktrum i Munkedal
Nya fläktrum på tak då ventilationen ändras till ett FX aggregat med återvinning. Ändringen görs i samband med badrums renovering med stambyte.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Förstärkning av bro över järnväg vid Gläborgs hållplats
BK4. Plattbro i 3 spann 1,1 km norr om Gläborgs hållplats.
Underhåll tak på brandstation i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak på brandstation.
Underhåll tak på Skatten i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak.
Nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad i Munkedal
Projektet avser nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad.
Utvändigt underhåll på kyrka i Munkedal
Avser renovering av tak, fasader och fönster på Hede kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Underhåll fasader/tak på Pipfabriken i Munkedal
Avser planerat underhåll fasader/tak.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Munkedal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång-och cykelväg.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Underhåll förskola i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll förskola.
Underhåll förskola i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).