Alla planerade byggprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Projektet avser ny bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder. Geotekniska förstärkningsåtgärder vid Fiskebo/Södra Bullaresjön.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 59 lägenheter i flerbostadshus och ca 500 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus och ca 2000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola.
ROT-renovering av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser ROT- renovering av bostadsområde.
Ombyggnad av fd äldreboende i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av fd äldreboende. Beslut om kommande användning har inte fattats.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Exploatering av bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande bostadsområde.
Renovering av äldreboende i Munkedal
Projektet avser renovering av äldreboende.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Förstärkning av bro över järnväg vid Gläborgs hållplats
BK4. Plattbro i 3 spann 1,1 km norr om Gläborgs hållplats.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad i Munkedal
Projektet avser nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad.
Underhåll tak på brandstation i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak på brandstation.
Underhåll tak på Skatten i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Underhåll fasader/tak på Pipfabriken i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll fasader/tak.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Munkedal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång-och cykelväg.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Underhåll tak på Paviljongen i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak/fasad.
Ny bro i Munkedal
Projektet avser bro över gamla E6 vid Munkedalsskolan.
Underhåll förskola i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll förskola.
Underhåll förskola i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).