Alla planerade byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sätila, Marks kommun
Planer för nybyggnad av bostäder på Smälterydsområdet i Sätila, Marks kommun.
Nybyggnad av bostadsrättsläsgenheter i Kinna
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrättslägenheter i det nya området Kvarteret Högskolan i Kinna. Totalt planeras det för ca 250 bostäder på området.
Nybyggnad av vattenverk i Marks kommun
Avser nybyggnad av vattenverk i Skene, Marks kommun. Projektet omfattar 3 huvuddelar: 1. Byggnation av nytt VV i Skene. 2. Anslutning till befintligt dricksvattenledningsnät. 3. Ny Personalbyggnad i anslutning till VV.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av 56 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar i det nya området Kvarteret Högskolan i Kinna. Totalt planeras det för ca 250 bostäder på området.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av 56 hyreslägenheter i 2 huskroppar i det nya området Kvarteret Högskolan i Kinna. Totalt planeras det för ca 250 bostäder på området.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 1
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 2
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 3
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 4
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 5
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av ca 62 bostadsrättslägenheter i det nya området Kvarteret Högskolan i Kinna. Totalt planeras det för ca 250 bostäder på området.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av ca 50 bostadsrättslägenheter i det nya området Kvarteret Högskolan i Kinna. Totalt planeras det för ca 250 bostäder på området.
Nybyggnad av bostäder i Sätila, Marks kommun
Planer för nybyggnad av bostäder på Smälterydsområdet i Sätila, Marks kommun.
Nybyggnad av bostäder i Sätila, Marks kommun
Avser nybyggnad av bostäder på Smälterydsområdet i Sätila, Marks kommun.
Nybyggnad av förskola, i Sätila
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn, samt tillagningskök. Rivning: Id 2288574
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 6
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan
Ombyggnad/utbyte av 8 st vägskyddsanläggningar inom västra regionen.
Ombyggnad av väg 1519 mellan Sundholmen-Öxnevalla-Svansjö
Ny bro över Viskan vid Sundholmen samt BK4-förstärkning. Bärighetsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Kinna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder i Kinna.
Nybyggnad av bostäder i Kinna, etapp 2
Nybyggnad av bostäder i Kinna.
Ombyggnad av vindkraftverk i Kinna
Ombyggnad av vindkraftverk.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av 40-tal hus, kedjehus, radhus och villor.
Nybyggnad av parkeringshus i Kinna
Nybyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kinna
Planer för tillbyggnad av l8-9 lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 41 genom Horred
Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen, gångbana, accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen.
Ombyggnad av kontor i Kinna
Ändrad användning av förskola till social omsorgslokal.
Tillbyggnad av tryckeri i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad (tryckeri).
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad till lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).