Alla planerade byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser ny stadsdel med ca 2000 lägenheter i blandad bebyggelse samt nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder, allmän plats mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 1000-2000 bostäder, allmän plats, park, gata mm.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 350 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Gc-väg. Ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kungälv
Planens syfte är möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i fyra till åtta våningar motsvarande omkring 360 — 400 lägenheter samt en förskola för sex avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2-3
Projektet avser nybyggnad av ca 250 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Diseröd
Projektet avser nybyggnad av 220-240 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Kungälv
Projektet avser rivning av livsmedelsbutik och nybyggnad av 170-200 hyres- och bostadsrättslägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 100-200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av en ishall och bandyhall i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av två hockeyhallar och en bandyhall.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av simhall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av en simhall.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Tillbyggnad och renovering av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 80-100 lägenheter i flerbostadshus och centrumverksamheter (ca 3000 kvm BTA).
Nybyggnad av idrottshallar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av tre idrottshallar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av industribyggnad och nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av ca 65 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärna, Kungälv
Planer finns för nybyggnation av bostäder i Kärna, utanför Kungälv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i flerbostadshus som byggs ihop med en stor uppvärmd vinterträdgård om 1600 kvm med en öppningsbar del.
Ombyggnad av väg 168 genom Tjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser. Ca 3,4 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser ca 25 villatomter.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av radhus och parhus i Kareby, Kungälv
Planer finns för uppförande av 16 bostäder om 2 plan i radhus- och parhusform.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 108-144 barn.
Nybyggnad av varuhus i Kungälv
Biltema har visat intresse för att etablera ett nytt flaggskeppsvaruhus i Kungälv. Det aktuella området är beläget intill Kungälvs sjukhus, längs med E6:an. Byggnaden blir ca 8600 kvm handel och därtill parkering.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 126-168 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i radhus och parhus.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 6
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid skola.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av reservoar ledning till Munkegärde
Ny reservoar ledning till Mungegärde.
ROT-renovering flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ROT-renovering av 82 lägenheter i flerbostadshus. med bl a renovering kök, badrum, tvättstugor, byte fönster, ny el.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Ombyggnad av pumpstation, tidigt skede.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Avser nya vatten och avloppsledningar till området Tega-Harestad.
Ombyggnad av skola i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ny kaj och bryggkonstruktioner vid Norde älv, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kaj mm.
Nybyggnad av vattenreservoar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad.
Renovering av lägenheter i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av 24 lägenheter. Badrum skall renoveras och stamrenovering skall utföras.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nybyggnad av industrihall i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och plank.
Underhåll av Bohusbron i Kungälv
Byte av beläggning och kantstål.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas eventuellt under hösten 2023. Etapp 2 id nr- 2240704.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
ROT-renovering flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ROT-renovering av 54 lägenheter i flerbostadshus. med bl a renovering kök, badrum, tvättstugor, byte fönster, ny el.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggad av förskola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av befintlig förskola.
Nybyggnad av öveföringsledning i Kungälv, Delsträcka C
Projektet avser nya vatten och avloppsledningar från Tvibotten till Mimers hus i Kungälv.
Nybyggnad GC-bro i Kungälv
Projeket avser nybyggnad av GC-bro.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser mark för handel och verksamheter som är till försäljning.
Nybyggnad av SOL-boende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i SOL-boende.
Villatomter i Kungälv
Projektet avser ca 300 villatomter som är till försäljning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).