Alla planerade byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter mm i Karlsborg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av 70-80 bostäder. etapp 2: 2303019
Nybyggnad av centrumverksamheter mm i Karlsborg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en centrumverksamhet och torghandel. Etapp 1: 2165150
Nybyggnad av idrottshall i Karlsborg
Planer finns för nybyggnation av idrottshall i anslutning till Molidens idrottsanläggning i Karlsborg.
Nybyggnad av Förskola i Mölltorp, Karlsborg
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad till särskilt boende i Karlsborg
Planer finns för ombyggnation av 29an i Karlsborg till särskilt boende med 27 lägenheter.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats.
Nybyggnad av scen, Norra kanalområdet i Karlsborg
Avser nybyggnad av scen i norra kanalområdet.
Förstärkning av bro över bäck vid Granvik
BK4. Bro över bäck och lokalväg. Hålursparad kontinuerlig plattbro i betong med 8 spann.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Avser ombyggnad till 2 vindslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlsborg
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Dränering och dagvattenanslutning vid Mölltorpskolan i Karlsborg
Avser dränering, dagvattenanslutning samt asfaltering vid Mölltorpskolan.
Invändig renovering av Mölltorps skola i Karlsborg
Avser invändigt underhåll av skolan.
Byte av ventilationsaggregat, kommunhuset i Karlsborg
Avser byte av ventilationsaggregat i kommunhuset.
Dränering samt ny utfartsväg vid kommunhuset i Karlsborg
Avser dränering vid kommunhuset samt ny utfartsväg och parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).