Alla planerade byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter mm i Karlsborg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av bostäder vid Rödesunds torg med inslag av centrumverksamhet och torghandel.
Nybyggnad av idrottshall i Karlsborg
Planer finns för nybyggnation av idrottshall i anslutning till Molidens idrottsanläggning i Karlsborg.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Ombyggnad av Gamla skolan i Mölltorp
Avser ombyggnad av Gamla skolan till anpassad skola och föreningslokal i Mölltorp.
Nybyggnad av drivmedelsgård inom Karlsborg flottiljområde
Avser nybyggad av 1 st skärmtak om ca 1175 kvm med hårdgjord rangeryta (asfalt och grus) om ca 5800 kvm runt skärmtak, samt anläggning av ny tillfällig tillfartsväg Skärmtak byggs med betongplatta med fall för invallningsfunktion. Ett uppvärmt teknikutrymme, övriga utrymmen kalla. Uppställningsplatser i skärmtak förses med underhållsladdnings- och torrluftsanslutningar pendlat från tak. Golvbrunnar i skärmtak kopplas mot oljeavskiljare med avstängningsventiler för kontrollerad tömning vid spill. En grusad uppställningsyta om ca 4500 kvm ska anläggas samt option om ytterligare cirka 950 kvm grusad uppställningsyta.
Ombyggnad till särskilt boende i Karlsborg
Planer finns för ombyggnation av 29an i Karlsborg till särskilt boende med 27 lägenheter.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats.
Nybyggnad av maskinhall i Karlsborg
Nybyggnad av maskinhall.
Förstärkning av bro över bäck vid Granvik
BK4. Bro över bäck och lokalväg. Hålursparad kontinuerlig plattbro i betong med 8 spann.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Ombyggnad av flerbostadshus. Vindslägenheter, 2 st.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).