Alla planerade byggprojekt i Herrljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Herrljunga
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i varierande storlek och typ samt ny bebyggelse i form av en förskola. Genom planförslaget tillskapas 100 till 120 bostäder uppdelat i två områden, en västra del och en östra del. Bostäderna som kan uppföras som flerbostadshus, radhus, parhus eller friliggande villor och är anpassade till områdets höjdskillnader och natur. Förslaget innebär också att en förskola kan uppföras i det västra området.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Herrljunga
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler samt att säkra naturmark vid Hudenevägen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Herrljunga
Nybyggnad av trygghetsboende med 48 lägenheter.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupp DH21-2023, DM21-2023 och DK DV21-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp1
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp 2
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Ramavtal avseende maskintjänster, Herrljunga kommun
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster och gatu- och grönyteskötsel av Herrljunga kommuns gator GC-vägar, trottoarer och vägar inklusive parkeringar på allmän plats, samt övrig barmark för allmänt ändamål. Avtalstid 2023-05-01 - 2025-04-30 med möjlighet till 1 + 1års förlängning.
Underhåll av bro över bäck i Hjärttorp
Reparation med sprutbetong.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).