Alla planerade byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Landvetter
Projektet avser en helt ny stadsdel för minst 25000 invånare med bostäder, butiker mm. De fem utsedda byggherrarna ska tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun driva utvecklingen. Nästa steg för Landvetter Södra är att bilda konsortium och tillsammans lägga strategin och en plan för att utveckla den första etappen. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan Härryda
Beroende på vilken korridor som blir vald så kan innehållet skilja sig mellan två sträckningar: Söder Mölnlycke Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden eller Mölndal Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan 4
Landvetter flygplats, tunnlar/broar, stora naturvärden.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mölnlycke, Härryda
Planer finns för nybyggnad av 550-600 lägenheter i flerbostadshus (59000 kvm BTA) och förskola.
Nybyggnad av hotell, långtidsparkering mm i Landvetter
Projektet avser nybyggnad en hub med hotell, långtidsparkering och fullskalig bilservice.
Nybyggnad av logistiklokal och lager i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och lager.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av ca 350000 kvm lager- och logistikanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 220 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 170 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 4 våningar. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 150-200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 6
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av ishall och idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av en tränings rink, en ishall arena med läktare och en idrottshall.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 20 000 kvm.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Landvetter
Väglängd ca 722 km varav grusväg 17,5 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrifastighet i Landvetter, Härryda kommun
Den totala fastighetsytan uppgår till ca 9 500 m², varav ca 5 000 m² beräknas kunna bebyggas med uthyrningsbar yta.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus i ett bostadskvarter och ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus (ägarlägenheter) med lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av grupphus i Bråtared, Härryda.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 28 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt och en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet består av fem etapper varav fyra är flerbostadshus och en är radhus.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet består av fem etapper varav fyra är flerbostadshus och en är radhus.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet består av fem etapper varav fyra är flerbostadshus och en är radhus.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet består av fem etapper varav fyra är flerbostadshus och en är radhus.
Nybyggnad av radhus i Mölnlycke
Projektet består av fem etapper varav fyra är flerbostadshus och en är radhus.
Nybyggnad av F-9 skola i Härryda
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att etablera skolverksamhet för drygt 600 elever i årskurs F-9 inom en del av den kommunalt ägda fastigheten Hulebäck 1:34. Området är beläget i bostadsområdet Djupedalsäng.
Nybyggnad av bostäder i Härryda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i radhus och parhus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Hindås på Bocköhalvön, Härryda
Planer finns för ett helt nytt bostadsområde i Hindås Villastad på Bocköhalvön. Det blir ca 40 bostäder i blandad bebyggelse av villor, radhus och lägenheter. Villatomtförsäljning kommer att ske direkt genom Hindås Villastad AB.
Nybyggnad av bostäder i Härryda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i kedjehus med bostadsrätt.
Ombyggnad av flygplatsmotet i Härryda kommun
Ombyggnad av flygplatsmotet kopplat till exploatering Härryda Kommun, Airport City.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 st enbostadshus och garage.
Ny infrastruktur till bostadsområde i Härryda
Projektet avser ny infrastruktur för cirka 40 lägenheter i flerbostadshus i ett bostadskvarter och ett parkeringsgarage. ID: 1573020
Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Härryda, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter i radhus och parhus med bostadsrätt.
Ombyggnad av gator och nya VA-ledningar i Härryda
Projektet avser breddning och höjning av gator och nya VA-ledningar (LTA system).
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Nybyggnad, upprustning och anpassning av gata samt VAi Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation, upprustning och anpassning av gata samt VA för befintligt bostadsområde.
Utbyggnad av drick- och spillvattenledningar i Härryda etapp 2 och 3
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar Lahall, Pottebo och Finnsjövägen.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 80 nya och befintliga bostäder.
Nya krafttransformatorer till mottagningsstation, Landvetter
Härryda Energi avser att installera två nya krafttransformatorer under 2026. Upphandlingen avser leverans, uppställning på befintliga fundament, FAT-prov och leveransprov av transformatorerna.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Mölnlycke
Avser 2:a etappen av exploatering i Enebacken. Etapp 1: 1051324.
Tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Nybyggnad av planskild passage järnväg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av planskild passage järnväg.
Nybyggnad av idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av en 7-manna eller 9-manna fotbollshall.
Parkanläggning i Härryda
Parkanläggning runt hela tjärnen.
Till- och ombyggnad för reservkraft vid äldreboenden i Mölnlycke
Totalentreprenaden avser uppförande av en tillbyggnad och ombyggnad av förrådsbyggnad vid Ekdalagården för att rymma reservkraftaggregat och tank. Vid Rådahemmet rivs befintligt åv hus delvis och tillbyggnad sker med byggnad i två plan för reservkraftaggregat och tank. Avser två objekt: Ekdalagården: Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:260, Ekdalavägen 7, Mölnlycke. Rådahemmet: Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:772, Kyrkvägen 21, Mölnlycke.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Markåtgärder Hindås i Härryda
Projektet avser markåtgärder.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i radhus.
Byte av tak på skola i Härryda
Projektet avser byte av yttertak på skola.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 6
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 5
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Exploatering för nya bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av maskinhall och carport.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Rivning och nybyggnad av GC-bro i Härryda
Projektet avser rivning och nybyggnad av GC-bro.
Renovering av bro i Härryda
Projektet avser renovering av bro.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av VA-ledning i Hindås
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Ny gång- och cykelväg längs väg 156 vid Stora Övattnet
Ca 300 meter lång gång- och cykelväg från anslutning Tulltjärn till hållplats Stora Övattnet för att öka tillgängligheten till hållplatsen.
Renovering av tak på idrottshall i Härryda
Projektet avser omläggning av tak på idrottshall.
Renovering av tak på gymnasieskola i Härryda
Projektet avser renovering av tak på gymnasieskola.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).