Alla planerade byggprojekt i Gullspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och rekreationsområde i Gullspång
Avsikten är att möjliggöra nya bostäder och rekreationsområde i Dressinparken.
Nybyggnad av förbigångsspår vid Välevattnet
VSB Finnerödja, nytt förbigångsspår nedspår.
Ombyggnad och renovering av äldreboende i Gullspångs kommun
Avser ombyggnad och renovering av äldreboende. Antal särskilda boenden ska anpassas från 25st till 21st. Antalet trygghetsboenden ska anpassas från 16st till 10st. Vissa balkonger och uteplatser ska anläggas.
Sanering av mark vid fabrik i Gullspång
Fastigheterna Elektra 11; Elektra 6; Elektra 3; Elektra 8; Gullspång 1:8; Gullspång 14:1 och Gullspång 2:19. Höga halter metaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb och Zn), alifater (olja i fri fas) och PCB är uppmätta i mark och grundvatten i anslutning till den tidigare verksamheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).