Alla planerade byggprojekt i Grästorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder på väg 47/förbifart Grästorp
Korsningsåtgärd väg 47/2561, ny cirkulationsplats vid väg 2561/44, gc-port under väg 2561 vid Storgatan, utbyggnad av befintliga hållplatser med fickor, förlängning av gc-väg ca 500 meter.
Nybyggnad av bostadshus i Grästorp
Grästorps kommun har beslutat att en intresseanvisning ska genomföras för fastigheten Lärkan 19. På ytan vill kommunstyrelsen se förslag på byggnation för bostäder. Syftet med markanvisningen att möjliggöra byggnation av bostadshus i två våningar med en byggnadsarea på max 345 m2. Området är centralt beläget med närhet till kommunikationer och service.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Grästorp
Planer för ny gång- och cykelväg till Flakeberg.
Om-och tillbyggnad särskilt serviceboende i Grästorp, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad av 4 lägenheter i korttidsboende/särskilda boendeformer.
Ombyggnad av bro över Mjölnaån vid Odenslund/Timmersjö
Gc-väg samt breddning av bro för gc-väg mellan Grästorp och väg 2559.
Nybyggnad av stenmur i Grästorp
Objektet avser markarbeten inför och byggnation av en kallmurad dubbelsidig mur på 240 meter i natursten från Platåbergen Geoparksområde. Muren kommer att omgärda en naturpark där det skapas nya platser och lekmiljöer för alla åldrar utifrån temat Platåbergens Geopark. Parkområdet ligger utmed bilvägar, muren är tänkt att avgränsa och minska ljud samt avgaser. Se bilaga "Karta stenmur" för placering av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.