Alla planerade byggprojekt i Grästorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende, Grästorp
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 28 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen vid Lärkfalken 9, Grästorp. Miljöbyggnad 3.2 med byggnadsbetyg Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grästorp
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av infrastruktur i Grästorp
Utbyggnad av infrastruktur med syfte att försörja kommande bebyggelse på området. Detta innefattar bland annat utbyggnad av vatten och avlopp, schakt för el och fiber, utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar med tillhörande anordningar, iordningställande av allmän platsmark och utbyggnad av dagvattenlösningar.
Utbyggnad av infrastruktur i Grästorp
Exploateringsområde. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Om-och tillbyggnad särskilt serviceboende i Grästorp, etapp 3
Projektet avser om- och tillbyggnad av 4 lägenheter i korttidsboende/särskilda boendeformer.
Renovering av bro i Grästorp
Renovering av bro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).