Alla planerade byggprojekt i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 mellan Götene-Mariestad
20 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg. Ca 20 km lång sträcka. Ny planskild trafikplats vid Lugnås. Gamla E20 smalnas av till 9 meters bredd för tex jordbrukstrafik. Projektet innehåller 14 byggnadsverk varav en bro i ny trafikplats Lugnås, en faunabro 25 m bred och broar för lokalvägar och enskilda vägar. Befintlig E20 behålles som lokalväg och smalnas av till 9 m.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av badhus i Götene
Nybyggnad av badhus i Götene.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 2
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 2 planeras det för 10 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av badhus i Götene kommun
Avser nybyggnad av badhus med en 25-bassäng med 6 banor och 1m svikt + 3,4m djupdel, en varm-, rehab bassäng, barnbassäng med vattenlek och en mindre relax. BTA på ca 3.300kvm. Preliminär tidplan är tänkt med projekteringsskeden klart vår/sommar 2025 och sedan byggskede med överlämnande hösten 2027.
Nybyggnad av bostäder i Götene
Planer finns för ett nytt bostadsområde i Götene tätort med närhet till centrum, service samt kommunikation. Exploateringsområdet är ca 8000m².
Nybyggnad av förskola i Västerby
Konceptförskola med 5 avdelningar. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av bostäder i Götene, etapp 2
Tomter för antingen villatomter eller radhus.
Ombyggnad av industrifastighet till bostäder i Götene
Syftet med planen är att dels möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter i tre våningar och dels att ändra delar av planens markanvändning från allmän platsmark (gata) till kvartersmark (industri). Planförslaget innebär 7-10 stycken lägenheter, enligt kommunens bedömning. Däremot handlar det om 4-5 i antal på övre plan om bottenplan nyttjas till centrumverksamheter.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Kinnekullebanan, Mariestad-Lidköping
Ombyggnad/utbyte av 3 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Hällekis Station, Storgatan och Stora Levene.
Nya solceller på tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nya solceller på tak på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).