Alla planerade byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av tågdepå i Falköping
Planer finns för tillbyggnad av Falköpings Tågdepå, omfattande utbyggnad av befintlig spårhall, komplementbyggnad, externt lager, samt ny spåranläggning.
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av kvarteret Veterinären med bostäder utan att påtagligt påverka riksintresset för kulturmiljövården.
Nybyggnad av bostäder, vård kontor mm i Jättene, Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostad, vård, kontor samt tillfällig vistelse. För ändamålet bostäder är det boendet som ska vara huvudsyfte med bebyggelsen och det ska vara av varaktig karaktär och gäller inom hela planområdet. I förslaget har totalt ungefär 8 700 kvadratmeter användningen bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att vårdbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att kontorsbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att byggnad för tillfällig vistelse kan uppföras i samma omfattning som för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. I västra delen föreslås en högsta nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar cirka 2 våningar. I östra delen föreslås en högsta en nockhöjd om 16 meter, vilket ungefär motsvarar 4 våningar.
Rivning av skola, ombyggnad av förskola och tillbyggnad av kök i Falköping
Avser ombyggnad av förskola, skolrestaurang, personalutrymmen, tillbyggnad av ett tillagningskök samt rivning av den gamla skolan på Odensbergs skola. Etapp 1 finns på projektid: 2081632.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas. Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och Skaravägen. I stadsdelen finns en ny detaljplan som medger utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. Den nya bebyggelsen planeras att omgärda naturområdet. Bostadsområdet ingår i ett planprogram.
Nybyggnad av bostäder i Ranten, Falköping
Nybyggnad av 16 hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Nybyggnad av villor i Stenstorp, Falköping
Klimat- och kvadratsmarta hus.
Nybyggnad av affärshus i Falköping
Nybyggnad av affärslokal med möjlighet till friskvård (etapp 3).
Nybyggnad av lager i Falköping
Tillbyggnad av servicehall samt nybyggnad lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Installation av nya hissar i 6 trappuppgångar.
Anläggande och drift av laddstationer vid Hornborgasjön
Avser installation och drift av laddstationer för elbilar till Hornborgasjön. Uppdraget omfattar installation och drift av 6 st laddstationer med 2 st uttag per laddstation. Avtalstid 2022-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.