Alla planerade byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av bostäder i Östertull, Falköping
Planer finns för uppförande av bostäder på tomten där Willys låg. Den befintliga fastigheten rivs och ersätts med bostäder i 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. I västra delen föreslås en högsta nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar cirka 2 våningar. I östra delen föreslås en högsta en nockhöjd om 16 meter, vilket ungefär motsvarar 4 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas. Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och Skaravägen. I stadsdelen finns en ny detaljplan som medger utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. Den nya bebyggelsen planeras att omgärda naturområdet. Bostadsområdet ingår i ett planprogram.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Tillbyggnad av en murad kanal för FTX-ventilation samt installation av ventilation.
Nybyggnad av affärshus i Falköping
Nybyggnad av affärslokal med möjlighet till friskvård (etapp 3).
Nybyggnad av hamburgerbar i Falköping
Nybyggnad av Max hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av parhus i Falköping
Nybyggnad av parhus.
Solelanläggning intill Borgunda vattenverk i Stenstorp, Falköpings kommun
Avser markförlagd komplett solelanläggning intill Borgunda vattenverk i Stenstorp.
Anpassning av lokal till daglig verksamhet i Falköpings kommun
Avser ändrad användning från kyrka för daglig verksamhet med samlingssal inklusive mötesrum. Församlingsdelen inreds med arbetsrum, kontor samt ytor för specifika ändamål.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av fönster och fönsterdörrar till pvc.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Rivning av flerbostadshus i Falköping
Rivning flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).