Alla planerade byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Mellerud-Billingsfors-Bengtsfors
Ombyggnad/utbyte av 6 st vägskyddsanläggningar med Alex-teknik.
Nybyggnad av radhus och parhus i Bengtsfors
Planer finns på att bygga ett nytt bostadsområde vid Kvarteret Orren, strax intill Krutkällaren på Sidan Södra i Bengtsfors. Det kan komma att handla om 8-12 bostäder.
Ombyggnad av korsning samt ny gång- och cykelväg längs väg 172 mellan Bengtsfors-Skåpakorset
Gång- och cykelväg utmed väg 172 mellan Skåpakorset och den kommunala gång- och cykelvägen i Bengtsfors, ca 2100 meter. Ny gång- och cykelpassage över väg 172, förbättring av in- och utfarter.
Ombyggnad av järnväg vid terminal Bäckefors
Anslutningsväxel till timmerterminal med tillhörande skyddsväxel, spår och kontaktledning.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtsfors
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska och flis.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).