Alla planerade byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bioraffinaderi i Timrå
Nybyggnad av bioraffinaderi innehållande silos, tanklager, byggnader med torkar. Området för anläggningens alla delar blir ca 20 ha.
Nybyggnad av äldreboende i Sörberge
Avser nybyggnad av äldreboende för 90 boplatser och ev teknikutrymme i källarplan. Preliminär igångsättningstid för Fas 1 är 2022-10-10. Preliminär igångsättningstid för Fas 2 beräknas till 2023-06-01.
Nybyggnad av industri i Timrå
Timrå Invest AB i samarbete med Timrå kommun och Sundsvalls kommun utreder förutsättningarna för exploatering av ett nytt område för etablering av industriell verksamhet. Exempel på verksamhet är större industri för batteritillverkning, tillverkning av biodrivmedel eller liknande. Området omfattar ca 80 ha.
Nybyggnad av förskola i Söråker
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar avsedd för 200 barn. Placeringen är i närheten av Söråkers grundskola.
Exploatering för bostadsområde i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Ledningsflytt Östrand
K519 Östrand ledningsflytt.
Centrumåtgärder längs väg 684 i Söråker
1,4 km gc-väg längs Centrumvägen mot Klingerfjärden, ny belysning, upprustning trottoar, cirkulationsplats i korsningen ICA/Folketshus, nya gångpassager över Centrumvägen, ombyggnad busshållplatser mm.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Utbyggnad av industriområde, totalt 6 tomter. Yta på drygt sex hektar
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Fuskängsån vid Slättmon
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Byte av elsystem i flerbostadshus i Timrå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Timrå
Avser relining i flerbostadshus i Timrå.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).