Alla planerade byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Nybyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av fullskaligt bioraffinaderi i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av fullskaligt bioraffinaderi
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten eller centralt i stan med ombyggnad av befintliga lokaler.
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Flerbostadshus på Varvskajen.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Den gamla hälsovårdscentralen kommer sen att rivas.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av flerbostadshus på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Nybyggnad av vårdboende, Örnsköldsvik
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av industri på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av gödselindustri.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8 avd.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering av skola.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Nybyggnad av ishall i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Ny 40/6 kV fördelningsstation T400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Nybyggnad av flygplanshangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar för flygplansskola sörvåge 3:38.
Ombyggnad av 40 kV ställverk i Örnsköldsvik
Ombyggnad av 40 kV ställverk och kontrollutrustning.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik
Föremålsmagasin vid museet i Örnsköldsvik.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av industri i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av campingplats i Örnsköldsvik
Utbyggnad av camping sörvåge 3:38.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Skärpeskolan.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Ängetskolan i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av personallokal i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad, själevads prästbord 1:95.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Installation av solceller på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller.
Relining i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för relining.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för inglasning av balkonger.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.