Alla planerade byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kramfors
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Tillbyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av radhus i Kramfors
Plats för ett exklusivt strandnära villaområde, kanske radhus. Ca 15 hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Nybyggnad av GC-väg i Kramfors
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgatan.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Ny planskild GC-bro i Kramfors
Slopning av plankorsning (Plk 44100).
Nybyggnad av campingplats i Kramfors
Nybyggnad av campinganläggning, 48 platser samt väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.