Alla planerade byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Härnösand
Offentliga hus har planer på att bygga såväl lägenheter som radhus och verksamhetslokaler – sammanlagt handlar det om omkring 180 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Nybyggnad av hotell.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Planer finns för om- och utbyggnad av Utsprångskajen.
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av sporthall på Ängevallen, Härnösand.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nytt bostadsområde/Ombyggnad av fd skola till lägenheter i Härnösand
Avser nybyggnad av bostadsområde med blandad bebyggelse. Det kan vara både hyresrätter, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Det planeras för ett 20-tal byggnader varav 17 är villor. Resterande blir lägenhetshus bestående av 20-30 lägenheter.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpskyttegatan.
Nybyggnad av gata i Härnösand
Avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av tio bostadsrätter i enplanshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av 12 till 14 bostadsrätter i två plan.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ny 130 kV station i Härnösand
MURN Ny 130 kV stn.
Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av handelshus i Härnösand
Nybyggnad av handelshus i Härnösand.
Nybyggnad av LSS-boende i Härnösand
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Ombyggnad av bro i Härnösand
Ombyggnad av bro.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad, fasadändring.
Berg- och betongunderhåll i Öd tunnlarna
Sträckan Långsele-Härnösand.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Ommålning av fasader mm på fastigheter i Härnösand
Avser projektering och utförande av ommålning av fasader mm. Objektet är beläget i Del av Stenhammar 1:16 och Stenhammar 1:17 i Härnösands Kommun med adressen Tjädervägen.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av laddstolpar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för OKV-besiktning.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av porttelefon.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.