Alla planerade byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Härnösand
Planer finns att bygga lägenheter, radhus och verksamhetslokaler. Ytan är ca 25000kvm.
Nybyggnad av hamn och kaj i Härnösand
Avser nybyggnad av hamn och kaj i Härnösand.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser om- och utbyggnad av Utsprångskajen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Planförslaget möjliggör för cirka 130 bostäder fördelat på nio radhus och fem flerfamiljshus med tillhörande parkering och grönyta. Fortsatt i ärendet ska Franzénhallen utredas för att säkerställa dess användning för framtiden.
Utveckling av industriområde i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att säkerställa en möjlig vidareutveckling av Älandsbros industriområde och då samordna detta med intilliggande bostadsbebyggelse. Äland 1:46 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse i form av radhus/kedjehus. Totalt planeras för cirka 12 tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 29-40 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Det planeras för ett 20-tal byggnader varav 17 är villor. Resterande blir lägenhetshus bestående av 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus,kedjehus,parhus i Härnösand
Avser nybyggnad av bostadsområde med blandad bebyggelse. Det kan vara både hyresrätter, villor och bostadsrätter. Beställare=Markägare
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpskyttegatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av gata i Härnösand
Avser nybyggnad av 1000 m gata.
Ombyggnad och nya balkonger på fastighet i Härnösand
Planen innefattar nya balkonger, terrass och takkupor på befintlig byggnad för att göra fastigheten bättre lämpad till bostäder om 3 våningar och blandad funktion i bottenplan.
Nybyggnad av restaurang, hotell mm i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av hotell, rastplats, restaurang, och ställplatser för husbilar strax söder om Höga kusten bron.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Installation av maskiner vid avloppsreningsverk i Härnösand
Kattastrand ARV ska genomgå en ombyggnation innefattande installation av trumfilter för primärfiltrering, ombyggnation av aktivslamprocess till MBBR och installation av skivfilter som efterpolering.
Tillbyggnad av affärshus i Härnösand
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell med 97 rum.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Ny detaljplan för att möjliggöra för lägenheter i en del av en byggnad mot Skeppsbron. Verksamheter som restaurang och butikslokal ska fortsättningsvis finnas kvar i byggnaden och tillåtas i den nya detaljplanen.
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E4 vid Kammartjärn
Öppningen i det befintliga mitträcket byggs ihop och förlängs.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Härnösand
Härnösandshus avser att installera värmeåtervinning för Plinten 12 i Härnösand. I denna entreprenad ingår installation av värmeåtervinning i huskropparna A-D. Värmeåtervinning via frånluft. 4 st. nya frånluftsbatterier och fläktar på yttertak.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Byte av fönster på flerbostadshus i Härnösand
Planer finns att byta fönster på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Härnösand
Avser installation av solceller på tak.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Härnösand
Avser balkongrenovering på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
OVK besiktning i flerbostadshus.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns att asfaltera en parkering vid flerbostadshus.
Installation av laddstolpar i Härnösand
Avser installation av laddstolpar.
Nybyggnad av batterianläggning i Härnösand
Avser nybyggnad av batterianläggning.
Byte av entrédörrar/ytterdörrar på flerbostadshus i Härnösand
Avser byte av entrédörrar/ytterdörrar (3st) på flerbostadshus i Härnösand.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).