Alla planerade byggprojekt i Ånge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge
Planerat för ca 20-30 vindkraftverk med total installerade effekt på 150 MW.
Nybyggnad av vätgasfabrik i Ånge
Avser nybyggnad av vätgasfabrik.
Byte av järnvägsbro över Ljungan vid Erikslund
Byte av bro samt linjerätning.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan mellan Ånge-Östersund
Hastighetshöjande ATC-åtgärder samt ombyggnad till ESIK (enkelspår, samtidig infart, kort station) i Pilgrimstad, Ope samt Stavre. Plankorsningsåtgärder.
Ombyggnad av E14 mellan Ånge-Bräcke
Ca 3 mil lång sträcka, ombyggnad från tvåfältsväg till mötesfri väg.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Avser nybyggnation av förskola i Fränsta. Placering är ännu oklar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge
OX2 och SCA undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projektområdet ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.
Ny överföringsledning mellan Ljungaverk - Fränsta
Avser en delad entreprenad där markentreprenaden avser förläggning av överföringsledningar för avloppsvatten mm. Markentreprenaden omfattar i första hand borrning av avloppsledning. Där borrning inte är möjlig, förläggs ledning medelst grävning. Entreprenaden omfattar även grundläggning och återfyllning för pumpstationer samt anslutning av dessa.
Sanering av förorenat område i Ånge
Avser sanering av ca 1,2 ha mark.
Bredbandsutbyggnad i Alby, Ånge kommun
Avser utbyggnad av bredband.
Ombyggnad av bro över Roggån vid Västervallsta
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Getterån vid Gammelbodarna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Gimån vid Torpshammar
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).