Alla planerade byggprojekt i Vännäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Flerbostadshus med tillhörande gårdshus/förråd samt yta för parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar planeras. Byggs i vinkel.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 23 st lägenheter, Komplementbyggnad med förråd/carport samt miljöhus. Miljöcertifierng Silver.
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny utemiljö vid järnvägsstationen i Vännäs
Avser ny utemiljö vid järnvägsstation.
Ombyggnad/restaurering av utomhusbad i Vännäs
Avser ombyggnad/restaurering av Vännäsbadet.
Målning av fasad, fönster mm på Vännäs kyrka
Avser målning av fasader, fönster, dörrar och socklar.
Flytt av förråd i Vännäs
Objektet avser flytt av kallförråd från fastighet Smeden 2 till fastighet Vändan 1, Vännäs kommun.
Nybyggnad av pendlarparkering i Vännäs
Avser nybyggnad av pendlarparkering.
Nybyggnad av pendlarparkering i Vännäsby
Avser nybyggnad av pendlarparkering.
Restaurering av tennisbana i Vännäs
Avser restaurering av befintlig tennisbana.
Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Avser nybyggnad av gc-väg, Olofsborg.
Nybyggnad av vändplan i Vännäs
Avser nybyggnad av vändplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).