Alla planerade byggprojekt i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas i Storuman
Avser nybyggnation produktionsanläggning för vätgas där energi levereras från vindkraftverk. Avvaktar pilotprojekt (2191360) och länkat till vindkraftspark (2191333).
Ny vindkraftspark i Storuman
Avser ny vindkraftspark med planer för max 75 vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftpark i Pauträsk
Avser Norrbäck och Pauträsk vindkraftspark.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Storuman
Väglängd ca 1430 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av hotell, bostäder och handel i Hemavan
Planer för nybyggnad av hotell, bostäder, verksamhet och handel. Björkfors 1:673 samt Björkfors 1:595
Nybyggnad av mötesstation längs Norrbotniabanan
Rivning av dagens mötesstation i Finnfors ingår. Ca 1 km.
Nybyggnad av bostäder i Storuman
Planer för byggnation av cirka 40 bostäder som förmodligen kommer att användas som fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hemavan
Nybyggnad av Coop butik i Hemavan. Björkfors 1:1447
Utbyggnad av bostadsområde i Storuman
Exploateringar med fritidsbebyggelse i anslutning till befintligt fritidshusområde. Cirka ytterligare 40-50 tomter ryms inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Planer för nybyggnad av bostäder samt utökat område för parkering.
Nya fritidshus i Storuman
Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 15 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Hemavan
Förslag till ändring av detaljplan. Planändringens syfte är att möjliggöra en något större byggrätt inom ett begränsat geografiskt område avseende en framtida placering av en ny förskola.
Nybyggnad av villaområde i Storuman
Avser 14 tomter för nybyggnad av villaområde (permanent boende), innefattar Vallnäs 1:3 och Vallnäs 1:8. Beställare=Markägare
Nybyggnad av exploateringsområde, väg/gata och elledning i Storuman
Avser exploatering av infrastruktur för 14 tomter för nybyggnad av villaområde, innefattar Vallnäs 1:3 och Vallnäs 1:8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter (2 rok ).
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas i Storuman
Avser nybyggnation av ett pilotprojekt för en produktionsanläggning av vätgas, där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft. Länkade projetkt (2182849) och (2191333)..
Nybyggnad av hotell och fritidshus i Storuman
Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse, mindre hotell samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Utveckling av centrum i Storuman
Planer finns för ombyggnad av torg och parkering.
Nybyggnad av infrastruktur för handelsområde i Storuman
Infrastruktur för nytt handelsområde. Innefattar markarbete, vatten- och avloppsledningar, bredband, ytvatten, dränering samt ev påfarter/anslutningar.
Tillbyggnad av kontor i Storuman
Tillbyggnad av kontor.
Byte av tak på kapell i Storuman
Byte av tak på Voijtjajaure kapell.
Målning av fasad på kapell i Storuman
Målning av fasad på Voijtjajaure kapell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).