Alla planerade byggprojekt i Sorsele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya faunapassage längs E4 i Västerbotten
Två planfria passager för stora däggdjur.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott B och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder riktade mot område vid dagbrott A och malmplan/anrikningsverk. Föreliggande upphandling utgör en andra avgränsad etapp i efterbehandlingen av gruvområdet, och omfattar i huvudsak efterbehandlingen av dagbrott B. Efterföljande etapper innebär mer omfattande efterbehandlingsarbeten.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2023. Avser tak och fasad på reningsverk.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sorsele
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser fasad och fönster.
Upprustning av busstation i Sorsele
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser fasad och skyltar.
Nytt brandlarm i skola i Sorsele
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser brandlarm.
Upprustning av fasad på vattenverk i Sorsele kommun
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser fasad och fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.