Alla planerade byggprojekt i Robertsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Ny bro över Kålabodaån och Flarkån. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Nybyggnad av järnvägsbroar längs Norrbotniabanan i södra delen av Robertsfors
6 st järnvägsbroar/plattramsbroar. Betongarbeten, markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder.
Nybyggnad av vägbroar längs Norrbotniabanan i södra delarna av Robertsfors
2 st vägbroar som en del av framtida viltpassager. Betongarbeten, markarbeten och tillfälliga åtgärder. Ekodukt över järnväg.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdboende i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett eller flera flerbostadshus samt för vård med tillhörande parkeringar.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan
Ca 850 m lång landskapsbro från Rickleån till centrala Robertsfors.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort.
Nybyggnad av resecentrum i Robertsfors
I Robertsfors centrum planeras ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan. Det nya resecentrumet kommer att utgöra både tågstation och busstation, men visionen är att det även ska vara en plats för både kommunala verksamheter, föreningar och övriga verksamheter. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bygdeå
Nybyggnad av flerbostadshus. Skinnarbyn 10:3 och 10:4.
Nybyggnad av bostäder i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av ca 18 bostadsfastigheter fördelat på två områden samt att säkerställa byggnadsminnet Tullgården med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan i norra delarna av Robertsfors
3 st järnvägsbroar och 1 st vägbro i funktion av en viltpassage. Betongarbeten, markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Om- och tillbyggnad av storkök i Robertsfors
Avser ombyggnation och utbyggnad av lokaler som tidigare använts för verkstadsutbildning till storkök och matservering för skolelever.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Exploatering inför nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tundalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm.
Ombyggnad till lägenheter på Centrumhuset i Robertsfors
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Nybyggnad av personallokal i Robertsfors
Avser nybyggnad av personal- och driftsbyggnad.
Byte av golv i idrottshall i Robertsfors kommun
Avser byte av golv i Ostkusthallen.
Ombyggnad av hemkunskapslokal i Robertsfors
Avser ombyggnad av hemkunskapslokal på Tunadalsskolan.
Fasadmålning av kyrka i Robertsfors
Fasadåtgärder/målning av kyrka.
Tillbyggnad av personallokal i Robertsfors
Tillbyggnad av personalutrymmen, Räddningstjänsten.
Renovering av skola i Robertsfors kommun
Avser renovering av Nybyskola (ytskikt och belysning).
Byte av tak på skola i Robertsfors
Avser byte av tak på Tundalsskolan, hus C baksidan.
Nya markiser och solskydd på kommunhuset i Robertsfors
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser renovering/nytt golv för musik och syslöjdsal på Bygdeå skola. Från investeringsbudget 2022-2025.
Nya markiser på skola i Robertsfors kommun
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på äldreboende i Robertsfors kommun
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på äldreboende i Robertsfors
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på äldreboende i Robertsfors
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Tjärning av klockstapel i Robertsfors
Tjärning av klockstapel.
Nya markiser på skola i Robertsfors kommun
Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).