Alla planerade byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs, etapp 2
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 11 km. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs, etapp 3
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 5 km. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Nybyggnad av bostäder, Säffle
Planprogram ska göras för att utveckling av Krokstadhalvön inom besöksnäring, friluftsliv och idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur.
Nybyggnad av solcellspark i Averstad, Säffle
Planer finns för nybyggnation av en solcellspark i Averstad på Värmlandsnäs. Anläggningen kommer att täcka ett ca 120 hektar stort område och bli omkring 10 gånger större än de största parkerna som är i drift i Sverige idag.
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Planer för nybyggnad av ridhus i Säffle.
Renovering av flerbostadshus i Säffle
Avser invändiga arbeten trapphus 6 samt vissa ombyggnationer i markplan.
Renovering av flerbostadshus i Säffle
Avser invändiga arbeten trapphus 8 samt vissa ombyggnationer i markplan.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Säffle
Planer finns för nybyggnad av friidrottsanläggning. Säffle.
Utbyte av gatubelysning till Led i Säffle kommun
Avser byte av belysningar till Led i Åmål och Säffle.
Nybyggnad av stall i Säffle
Nybyggnad av stall.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Förstärkning av bro över Järnvägsgatan i Säffle
BK4. Bro över väg (ramp 1), sj och Jänrvägsgatan. Hålursparad kontinuerlig plattbro i betong med 7 spann.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Åmål, Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka
Avser uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser mindre renovering av omklädningsrum,

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).