Alla planerade byggprojekt i Hammarö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Hammarö
Planer finns för en ny simhall i Hammarö. Inriktningen är en 25-metersbassäng med hopptorn och trampoliner.
Nybyggnad av bangård i Skoghall
Ombyggnad av plankorsning Vidön 1 (Plk 60785) ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarö Etapp 2
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder , Hammarö
Utvecklingsområde med blandad bebyggelse som villor, par-radhus, flerbostadshus och hyresrätter samt lokaler och kontor för kommunala verksamheter
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder. Trimning i korsningen mellan väg 236 och Karlstadsvägen.
Nybyggnad av vattenreservoar i Bärsta, Hammarö
Planer för nybyggnad av vattenreservoar Bärsta, Hammarö
Ombyggnad av Vidöns avloppsreningsverk, Skoghall
Hammarö kommun vill möta expansionen i kommunen och klara reningskraven genom en utbyggnad och uppgradering av det befintliga avloppsreningsverket på Vidön.
Ombyggnad av LSS boende i Skoghall
Planer för ombyggnad av boende till LSS samt kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Lillängsskolan F-6.
Ombyggnad av bostäder i Hammarö
Planer för ombyggnad av lägenheter.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Skoghall
Planer för byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).