Alla planerade byggprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Avser nybyggnad av skola, sk Teknikhuset vid Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors. De som kommer att finnas i teknikhuset är elprogrammet, byggprogrammet, industriprogrammet och fordonsprogrammet, samt SFI, introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Ca 200 elever.
Utökning av industriområde i Hagfors
Avsikten med planuppdraget är att undersöka om möjlighet finns att upprätta ett planprogram för att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde i anslutning till riksväg 62. Det föreslagna planområdet omfattar ett område i direkt anslutning söder om befintligt planlagt industriområde, väster om Bäckåsarna samt ett område norr om väg 918 i anslutning till riksväg 62.
Nybyggnad av äldreboende i Hagfors
Planer finns för nybyggnad av äldreboende med ca 40 platser i Hagfors.
Nybyggnad av industrihus i Hagfors
Planer för nybyggnad av industribyggnad för produktion.
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62, 931 och 957 i Värmlands län
Längs väg 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen, Hagfors och Torsby kommuner. Avser platserna Loftet, Lindmon, Täppan, Norr Fastnäs, Södra bron Fastnäs, Bergsäng och Ämtbjörk.
Reparation av bro Hagfors kommun
Planer för renovering av Sundsbron.
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17-64-1, ligger i Råda
Broreparationer i Hagfors kommun
Planer för renovering av Bro med bronummer 17-75-1, ligger i Hagfors centrum
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Installation av solceller på kommunkontor i Hagfors
Avser installation av solcellsanläggning på kommunens GVA fastighet, inklusive solcellsanläggning på en intilliggande byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).