Alla planerade byggprojekt i Forshaga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka. Gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Planer nybyggnad av flerbostadshus. Delområde om tre byggrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Planer nybyggnad av flerbostadshus. Delområde om två byggrätter
Ombyggnad av väg 62 sträckan Norra infarten Forshaga-Deje
Ca 7,5 kilometer lång väg mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Byggs om till mötesfri väg, även kallad 2+1-väg. På 4,1 kilometer av sträckan breddar vi vägen från 9 meter till 14 meter. Den del av vägen som vi inte breddar belägger vi med ett nytt ytskikt. Ombyggnad av busshållplatser.
Nybyggnad av grupphus i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av 8 st enbostadshus, forshaga öjenäs 1:19.
Nybyggnad av parhus/kedjehus i Forshaga
Planer finns för nybyggnad rad/kedjehus, Forshaga på fastighet Skived 4:10, 4:11, 4:12, 4:13 & 4:14.
Broreparationer i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Renovering av Deje simhall
Planer finns för nybyggnad alternativ renovering av Deje simhall.
Reparation av tunnlar längs Bergslagsbanan
Bergunderhåll och reparation.
Nybyggnad av personalrum vid Kommunkontoret
Tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1556265.
Anläggande av cykelbana, Forshaga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021-2023
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2021-2023
Montering och utbyte av ventilation i Forshaga
Upptaget i kommunens budget/flerårsplan 2021-2023
Renovering av tak i Forshaga
Avser renovering av tak på fastighet Målaren 10. Forshaga.
Upprustning av lekplatser i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget 2021-2023
Tillgänglighetsanpassning av gator i Forshaga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.