Alla planerade byggprojekt i Forshaga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 62 mellan Deje-Älvkullen
Breddning och mötesseparering. 4,5 km lång sträcka varav 2,7 km nysträckning.
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka. Gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar.
Ombyggnad av väg 62 sträckan Norra infarten Forshaga-Deje
Ca 7,5 kilometer lång väg mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Byggs om till mötesfri väg, även kallad 2+1-väg. På 4,1 kilometer av sträckan breddar vi vägen från 9 meter till 14 meter. Den del av vägen som vi inte breddar belägger vi med ett nytt ytskikt. Ombyggnad av busshållplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, på del av Åsmyren hus B och C i Forshaga.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Planer för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnation av funktionsstödsboende i Forshaga
Avser nybyggnad av funktionsstödsboende med 10 lägenheter
Nybyggnad av grupphus i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av 8 st enbostadshus, forshaga öjenäs 1:19.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av garage som kommer vara indelad i 16 garagedelar på 60 kvm vardera. Varje del kommer att ha vatten/avlopp, el och egen port.
Broreparationer i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll, Forshaga kommun
Ramavtal avseende elarbeten för löpande reparation och underhåll. Avtalstid 2022-09-01 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Reparation av tunnlar längs Bergslagsbanan
Bergunderhåll och reparation.
Anläggande av cykelbana, Forshaga
Planer att göra en cykelväg som gör en sammankoppling mellan Forshaga och Karlstad.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2022-2024
Nybyggnad av padelhall i Forshaga
Nybyggnad padelhall,
Upprustning av lekplatser i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget 2022-2024
Tillgänglighetsanpassning av gator i Forshaga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).