Alla planerade byggprojekt i Filipstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Filipstad
Avser att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Omfattning oklar. Exploatering av området finns på Id:2021706
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Sanering av mark i Torskbäcken
Projektet drivs av SGU, Golder och Länsstyrelsen.
Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
Planer för nybyggnation av 40-60 platser äldreboende. Rivning i del av befintlig byggnad.
Exploatering av nytt bostadsområde i Filipstad
Avser exploatering av bostadsområde. Nybyggnad av området finns på Id:1781078
Renovering av fönster och dörrar på Nordmark kyrkor
Avser renovering av dörrar och fönster på Nordmark kyrka.
Takomläggning, skiffertak på byggnad i Filipstad
Avser omläggning av skiffertak på en byggnad i centrala Filipstad .Fastigheten klassat av Länsstyrelsen som ett byggnadsminne. I fastigheten inryms ett museum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.